A A A

JA NE VREĐAM

28 feb 2016

Gradska opština Vračar je započela realizaciju pilot projekta „Ja ne vređam“ za učenike i učenice trećih razreda vračarskih osnovnih škola. Cilj projekta je prevencija nasilja i diskriminatornog ponašanja među decom. Projekat se realizuje kroz 7 radionica za 25 učenika koje se održavaju u sali opštine Vračar. Ove nedelje učestvovali su učenici i učenice iz OŠ Svetozar Marković i OŠ Sveti Sava.

Predsednica opštine Vračar dr Tijana Blagojević pozdravila je učesnice i učesnice na početku projekta.  „Radionice su, pored toga što ćete na njima naučiti  nešto novo, prilika  da se bolje  upoznate, timski radite, družite, učvrstite ili sklopite nova prijateljstva. Drugarstvo je jako važno u životu i  treba međusobno da se poštujete i  ne vređate. Prijateljstva koje stičemo u osnovnoj školi su prijateljstva za ceo život, ali treba da se uloži veliki  trud i da se neguju,  da bi se  i sačuvala“, rekla je predsednica opštine dr Tijana Blagojević.

„Radionice su osmišiljene tako da se kroz umetničko izražavanje na zadate teme, čitanje priča, gledanje primerenih edukativnih filmova i predstava, slušanje predavanja i iskustava afirmisanih ljudi i diskusiju, doprinese prihvatanju različitosti, izražavanju osećanja i empatije,  razvijanju tolerancije i poštovanja mišljenja i osećanja drugih“. rekla je koordinatorka projekta Irena Lakobrija Delić.

Na prvoj radionici deca su se upoznala sa znamenitostima Skandinavije koje je predstavila Milica Nikolić, predsednica Skandinavskog kutka koji je podržao pilot projekat, a zatim su deca sa učiteljicom Jelenom Pantić razgovarala o toleraniciji, crtala logo radionice i pisala poruke, a na kraju su deca glasanjem izabrala najlepši logo koji će biti štampan na majicama.

Pokretanjem pilot projekta „Ja ne vređam“ gradska opština Vračar je pokazala inicijativu za uključivanje  u rešavanje problema nasilnog  i diskriminatornog ponašanja među decom i za  sprovođenje aktivnosti u prevenciji nastanka uzroka vršnjačkog nasilja kroz dodatnu edukaciju dece nižih razreda osnovnih škola. Jedan od prioriteta opštine je ulaganje u obrazovanje, a  dodatno neformalno obrazovanje dece  je  neophodno i veoma važno. Interaktivna predavanja daju jako dobre rezultate, a sigurno je da će znanja i veštine koje će steći u radionicama doprineti smanjenju diskriminatornog i nasilnog ponašanja u budućem periodu. Prevencija je važnija od lečenja posledica, te uzroke nastanka nasilja među decom treba na vreme prepoznati i otkloniti.

Radionice će se održavati u sali gradske opštine Vračar nedeljom od 10 do 12 časova (ukupno sedam radionica).

Projekat su podržali Pekara Toma, Biblioteka grada Beograda, banka Sosijete Ženeral, SROC Vračar i Muzej Nikola Tesla.