A A A

Јавне набавке-ДОБРА 2014 год.

Јавна набавка мале вредности за куповину електричне енергије (Број ЈН 404/2-32/2014)
Отворени поступак јавне набавке за куповину електричне енергије (Број ЈН 404/2-109/2014)
Отворени поступак јавне набавке за куповину 570 преносивих рачунара за ученике трећег разреда основних школа на Врачару (Број ЈН 404/2-153/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности за куповину канцеларијског материјала за потребе Градске општине Врачар (Број ЈН 404/2-149/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности за куповину средстава за одржавање хигијене у тоалетима управне зграде Градске општине Врачар (Број ЈН 404/2-150/2014)
Отворени поступак јавне набавке за куповину преносивих рачунара, десктоп рачунара, монитора, пројектора и мрежних штампача за потребе Градске општине Врачар (Број ЈН 404/2-183/2014)