A A A

Јавне набавке-ДОБРА 2015 год.

Поступак јавне набавкe мале вредности за куповину канцеларијског материјала (Број ЈН 404/2-8/2015)
Поступак јавне набавке мале вредности зa куповину средстава за одржавање хигијене у тоалетима управне зграде Градске општине Врачар (Број ЈН 404/2-9/2015)
Поступак jавнe набавкe мале вредности за куповину артикала за кафе кухињу и манифестације (Број ЈН 404/2-21/2015)
Отворени поступак јавне набавке за куповину електричне енергије (Број ЈН: 404/2-83/2015).
Јавна набавка мале вредности за куповину таблетних рачунара(Број ЈН: 404/2-146/2015).
Отворени поступак јавне набавке за куповину рачунарске опреме за потребе Градске општине Врачар(Број ЈН: 404/2-147/2015).