A A A

Јавне набавке-ДОБРА 2016 год.

Отворени поступак јавне набавке за куповину рачунарске опреме за потребе Градске општине Врачар(Број ЈН: 404/2-122/2016
Отворени поступак јавне набавке за куповину рачунарске опреме за потребе Градске општине Врачар(Број ЈН:404/2-105/2016)
Јавна набавка мале вредности за куповину средстава за одржавање тоалета (Број ЈН: 404/2-19/2016).
Јавна набавка мале вредности за куповину канцеларијског материјала (Број ЈН: 404/2-25/2016).