A A A

Јавне набавке-РАДОВИ 2013 год.

Прва фаза квалификационог поступка за извођење радова на фасадама (ЈН 404/2-116/2013)
Отворени поступак јавне набавке за извођење радова на уређењу дворишта Вртића "Гуливер" у улици Младе Босне 5 на Врачару (ЈН 404/2-151/2013)
Поступак јавне набавке мале вредности за извођење радова на уређењу Платоа између улица Кнегиње Зорке, Макензијеве и Молерове (ЈН 404/2-199/2013)
Прва фаза квалификационог поступка за радове на фасадама (ЈН 404/2-200/2013)
Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда за извођење додатних радова на поправкама лифта у стамбеној згради у Јужном булевару 32 (ЈН 404/2-181/2013)

Demo Content

Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда за извођење додатних радова на текућим поправкама и одржавању фасаде на стамбеном објекту у улици Патријарха Варнаве 26 у Београду (ЈН 404/2-180/2013)
Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за извођење додатних радова на уређењу дворишта Вртића "Гуливер" у улици Младе Босне 5 на Врачару(ЈН 404/2-250/2013)
Преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива за извођење радова на текућим поправкама и одржавању дворишне фасаде стамбене зграде у Булевару краља Александра 54(ЈН 404/2-279/2013)
Поступак јавне набавке мале вредности за извођење радова на текућем одржавању електроинсталација у сутерену ОШ ,,НХ Синиша Николајевић" (ЈН 404/2-286/2013)