A A A

Јавне набавке-РАДОВИ 2015 год.

Јавна набавка мале вредности радова на адаптацији електроенергетског напајања објекта и адаптацији термотехничке инсталације (ЈН 404/2-134/2015)