A A A

Јавне набавке-РАДОВИ 2016 год.

Грађевински, занатски и други радови приликом принудних извршења (број ЈН: 404/2-98/2016).
Поступак јавне набавке мале вредности за извођење радова на уређењу слободне површине у јавном коришћењу – прилаза и платоа испред стамбене зграде у Симе Игуманова 18 (број ЈН: 404/2-81/2016)
Поступак јавне набавке мале вредности за извођење радова на уређењу слободнe површинe у јавном коришћењу између пословних објеката у продужетку Баба Вишњине према Макензијевој(број ЈН 404/2-62/2016).
Поступак јавне набавке мале вредности за извођење радова на уређењу дечијег игралишта на слободној површини унутар блока између улица Хаџи Рувимове, Томаша Јежа и Пожаревачке (број ЈН 404/2-61/2016).
Поступак јавне набавке мале вредности за извођење радова на уређењу слободног простора у јавном коришћењу између стамбених зграда на три локације на Врачару (број ЈН: 404/2-14/2016)