A A A

Јавне набавке-УСЛУГЕ 2013 год.

Поступак јавне набавке мале вредности услугe стручног надзора над радовимa на уређењу Платоа између улица Кнегиње Зорке, Макензијеве и Молерове (ЈН 404/2-201/2013)
Јавна набавка мале вредности за услугу израде главног пројекта за уређење кровне терасе са озелењавањем, на стамбеном објекту у улици Хаџи Рувимова 14 (ЈН 404/2-185/2013)
Јавна набавка мале вредности за услугу стручног надзора над извођењем радова на фасадама (ЈН 404/2-186/2013)
Jавна набавка мале вредности услуге штампања књиге "Монографија Врачара" (ЈН 404/2-237/2013)
Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора над извођењем радова на текућим поправкама и одржавању фасада стамбених зграда на територији градске општине Врачар (ЈН 404/2-226/2013)
Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора над радовима на инвестиционом одржавању равног крова фискултурне сале ООШ "Владислав Рибникар" у Београду (ЈН 404/2-169/2013)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге штампе за потребе Градске општине Врачар (ЈН 404/2-223/2013)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над извођењем радова на текућем одржавању електроинсталација у сутерену ОШ ,,НХ Синиша Николајевић" (ЈН 404/2-287/2013)
Отворени поступак јавне набавке за услугу пружања помоћи у кући за врачарске сениоре (ЈН 404/2-319/2013)