A A A

Јавне набавке-УСЛУГЕ 2014 год.

Јавна набавка мале вредности за услугу одржавања хигијене за потребе Градске општине Врачар (ЈН 404/2-17/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге софтверског и хардверског одржавања рачунара и мрежне инфраструктуре у основним школама на територији градске општине Врачар(ЈН 404/2-34/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге поправке и сервисирања свих фотокопир апарата и штампача и замене тонера у управној згради Градске општине Врачар (ЈН 404/2-16/2014)
Поступак јавне набваке мале вредности услуге израде и монтаже рампе за приступ инвалидних лица (ЈН 404/2-25/2014)
Јавна набавка мале вредности за услугу физичког обезбеђења (ЈН 404/2-86/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге координатора Канцеларије за равноправност полова Градске општине Врачар (ЈН 404/2-114/2014)
Поступак јавна набавка мале вредности услуге поправке и сервисирања фотокопир апарата и штампача (Број ЈН 404/2-123/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге софтверског и хардверског одржавања рачунара и мрежне инфраструктуре у основним школама на територији градске општине Врачар (Број ЈН 404/2-126/2014)
Јавна набавка мале вредности за услуге интернета (Број ЈН 404/2-160/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге координатора Канцеларије за националне мањине Градске општине Врачар (Број ЈН 404/2-161/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге координатора Канцеларије за младе Градске општине Врачар (Број ЈН 404/2-155/2014)
Јавна набавка мале вредности за услуге руковања аудио визуелном опремом (Број ЈН 404/2-159/2014)
Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда за услугу одржавања и дораде програмског пакета FENIX (Број ЈН 404/2-156/2014)
Јавна набавка мале вредности за услугу одржавања хигијене (Број ЈН 404/2-148/2014)
Преговарачки постуак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда за услугу одржавања система видео – надзора (Број ЈН 404/2-158/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге софтверског и хардверског одржавања рачунара и мрежне инфраструктуре у основним школама на територији Градске општине Врачар (Број ЈН 404/2-169/2014)
Јавна набавка мале вредности услуге обављања посла координатора Канцеларије за равноправност полова (Број ЈН 404/2-188/2014)
Отворени поступак јавне набавке за услугу физичког обезбеђења (Број ЈН 404/2-174/2014)
Јавна набавка мале вредности услуге израде идејних решења носилаца визуелног идентитета и израде концепата/осмишљавање акција и програма које спроводи ГО Врачар(Број ЈН: 404/2-208/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге поправке и сервисирања фотокопир апарата и штампача (Број ЈН: 404/2-172/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуге ремонта система грејања и хлађења (Број јавне набавке: 404/2-256/2014)
Поступак јавне набавке мале вредности услуга мобилне телефоније (Број јавне набавке: 404/2-268/2014)