A A A

Јавне набавке-УСЛУГЕ 2015 год.

Поступак јавна набавка мале вредности услуге поправке и сервисирања фотокопир апарата и штампача (Број ЈН 404/2-37/2015)
Преговарачки постуак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда за услугу одржавања и дораде програмског пакета FENIX (Број ЈН 404/2-32/2015)
Поступак јавна набавка мале вредности услуга софтверског и хардверског одржавања рачунара и мрежне инфраструктуре у основним школама на територији Градске општине Врачар(Број ЈН 404/2-14/2015)
Поступак јавна набавка мале вредности услуга штампања за потребе Градске општине Врачар(Број ЈН 404/2-36/2015)
Јавна набавка мале вредности за услугу одржавања хигијене (Број ЈН : 404/2-47/2015)
Отворени поступак јавне набавке услуге пружања помоћи у кући за врачарске сениоре (Број ЈН : 404/2-42/2015)
Јавна набавка мале вредности услуге израде идејних решења носилаца визуелног идентитета и израде концепата/осмишљавање акција и програма које спроводи Градска општина Врачар (Број ЈН : 404/2-43/2015 )
Јавна набавка мале вредности услуге руковања аудио визуелном опремом (Број ЈН : 404/2-58/2015 )
Јавна набавка мале вредности занатских услуга у оквиру пројекта "Врачарски мајстор" (Број ЈН : 404/2-44/2015 )
Јавна набавка мале вредности услуге израде идејних решења носилаца визуелног идентитета и израде концепата/осмишљавање акција и програма које спроводи Градска општина Врачар (Број ЈН : 404/2-109/2015)
Отворени поступак јавне набавке услуга ремонта расхладног агреgата(Број ЈН : 404/2-95/2015)
Јавна набавка мале вредности услуге физичког обезбеђења (Број ЈН : 404/2-64/2015)
Јавна набавка мале вредности услуге колективног комбинованог осигурања запослених у ГО Врачар(Број ЈН : 404/2-151/2015)
Отворени поступак јавне набавке услуге пружања помоћи у кући за врачарске сениоре (Број ЈН: 404/2-156/2015).
Јавна набавка мале вредности осталих услуга штампе (Број ЈН: 404/2-159/2015).
Јавна набавка мале вредности услуга јавне (фиксне) телефоније (Број ЈН: 404/2-166/2015).