A A A

My image My image My image

Одлука о финансирању и суфинансирању одобрених годишњих програма у области спорта

11 May 2018

Комисија за спорт и рекреацију Градске општине Врачар разматрала је укупно 13 поднетих предлога годишњих програма организација у области спорта. Одлуком о финансирању и суфинансирању одобрених годишњих програма у области спорта из буџета Градске општине Врачар у 2018. години, број 920-68/2018-VIII од 3. априла 2018. године, одобрена су средства за реализацију 11 програма у области спорта. Наведену одлуку можете преузети овде: 

Одлука о финансирању и суфинансирању одобрених годишњих програма у области спорта