A A A

My image My image My image
Analiza zakona

OPŠTINA VRAČAR SE ZALAŽE ZA RAVNOPRAVNOST SVIH GRAĐANA U KOMUNIKACIJI

10 jun 2019

Tribina „Analiza primene Zakona o upoterebi znakovnog jezika u Srbiji“  u organizaciji Gradke organizacije gluvih Beograda  održana je danas u svečanoj sali Gradske opštine Vračar.
Ispred Gradske opštine Vračar kao domaćina skupa, obratila se zamenica predsednika opštine, Radmila Sarić izrazivši zadovoljstvo što se tribina upravo organizuje u Opštini. Po rečima Radmile Sarić, Opština Vračar se dugi niz godina bavi položajem osoba sa invaliditetom sledeći osnovnu ideju o jednakosti i ravnopravnosti svih građana kako bi svaki pojedinac  živeo život dostojan čoveka.
 „Usvajanjem ovog zakona, u obavezi smo da primenjujemo njegove odredbe, učestvujemo u otklanjanju komunikacijskih barijera koje su osnovna prepreka u inkluziji gluvih i nagluvih osoba u društveni život zajednice, u svim postupcima u kojima se odlučuje o nekom pravu, obavezi ili na zakonom zasnovanom interesu. Gluve i nagluve osobe imaju pravo na korišćenje znakovnog prevodioca, odnosno upotrebu znakovnog jezika kao svog specifičnog oblika komunikacije. Sve smo ispoštovali i primenili.  Opština  ima kontinuiranu saradnju sa organizacijama gluvih i nagluvih.  Gradska opština Vračar  već tri godine pruža uslugu tumača za znakovni jezik, opštinski sajt je dostupan gluvim i nagluvim osobama.Organizovali smo obuku za znakovni jezik za zaposlene u Komunalnoj policiji, Centru za socijalni rad, Poreskoj upravi i Upravi Opštine.  Sledi obuka za zaposlene u Domu zdravlja Vračar i Policijskoj stanici. Radeći na popularizaciji znakovnog jezika, organizovali smo radionice  za učenike sedmih razreda svih osnovnih škola  na Vračaru koje su izuzetno prihvaćene. Štampali smo brošuru  – Bonton prema osobama sa invaliditetom –  u želji da informišemo sugrađane na koji način  treba da se ponašaju u prisustvu osobe sa invaliditetom.Trudićemo se da i dalje unapređujemo sve oblike saradnje sa Gradskom organizacijom gluvih. Odbornici Skupštine opštine Vračar usvojili  su Strategiju za unapređenje pristupačnosti GO Vračar za period 2018. do 2025. godine i nastavićemo da se zalažemo za jednakost svih građana Vračara“, poručila je Radmila Sarić.
U ime Gradske organizacije gluvih Beograda, prisutnima se obratila predsednica Slađana Gordić i Radoš Keravica ispred Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji.
Analizu primene Zakona o upotrebi znakovnog jezika koji je Narodna skupština Republike Srbije  usvojila 28. aprila 2015. godine, predstavili su istraživači  i autori analize Mihailo Gordić, ispred Gradske organizacije gluvih i Desanka Žižić iz Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika.