A A A

My image My image My image
Opština Vračar primer dobre prakse

GRADSKA OPŠTINA VRAČAR KAO PRIMER DOBRE PRAKSE

7 jun 2019

Ninoslava Kriško iz Kabineta predsednika Gradske opštine Vračar i Irena Lakobrija Delić, šefica Odseka za projekte, prisustvovale su siminaru „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ u Šapcu, na poziv i u organizaciji Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a u sklopu projekta „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji“.
Irena Lakobrija Delić predstavila je Gradsku opštinu Vračar kao primer dobre prakse u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ona je učesnicima seminara predstavila ulogu lokalne samouprave u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i mere aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi opština Vračar a koje su namenjene osobama sa invaliditetom. Istakla je i višestruke benefite radnog angažovanja osoba sa invaliditetom i njegov značaj za unapređenje rada i unapređenja kvaliteta usluga, ali i unapređenja položoja osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.
Program seminara o pristupu zapošljavanju za osobe sa invaliditetom obuhvatao je informacije o mogućnostima zapošljavanja, merama podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, subvencijama za poslodavce, sindikalnom organizovanju, stavovima poslodavaca, i primerima dobre prakse i omogućio je diskusiju između predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS, predstavnika nevladinih organizacija i privatnog sektora i osoba sa invaliditetom, a cilju povećanja kapaciteta za promovisanje inkluzivnog pristupa tržištu rada za osobe sa invaliditetom.