A A A

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2020. ГОДИНИ

29 јун 2020

Градска општина Врачар је, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, донела Измену годишњег плана конкурса за финансирање и суфинансирање програма удружења из буџета Градске општине Врачар у 2020. години.

Овде можете преузети:

Годишњи план конкурса за финансирање и суфинансирање програма удружења из буџета Градске општине Врачар у 2020. години, број: 920-44/2020-VIII 

Измена годишњег плана конкурса за финансирање и суфинансирање програма удружења из буџета Градске општине Врачар у 2020. години, број: 920-44/2020-VIII