A A A

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU IZMENE GODIŠNJEG PLANA KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2020. GODINI

29 jun 2020

Gradska opština Vračar je, u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, donela Izmenu godišnjeg plana konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2020. godini.

Ovde možete preuzeti:

Godišnji plan konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2020. godini, broj: 920-44/2020-VIII 

Izmena godišnjeg plana konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2020. godini, broj: 920-44/2020-VIII