A A A

БУЏЕТСКА ДОКУМЕНТА

План поступног уводјења родно одговорног буџетирања

Грађански водич кроз Одлуку о буџету Градске општине Врачар за 2019. годину

Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2019. годину са пројекцијама за 2020 и 2021. годину

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2018. годину са пројекцијама за 2019 и 2020. годину

Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

Одлука о завршном рачуну Градске општине Врачар за 2017. годину

Извештај о учинку програма за 2017. годину

Одлука о буџету за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о будзету Градске опстине Врацар за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

Одлука о заврсном рацуну Будзета Градске опстине Врацар за 2018. годину

 

Јавна расправа

Пројекат подржавају

Упитник за прикупљање идеја грађана

Плакат за јавну расправу

Пројекат ГО Врачар-СКГО

Функције 2020 табела 3

Нацрт одлуке о буџету 2020

Програми 2020 табела 2

Расходи 2020 табела 1

Закључак већа

Водич кроз нацрт одлуке о буџету за 2020. годину

Закљуцак Већа о усвајању известаја о спроведеном процесу ЈР

Известај о спроведеном процесу ЈР о нацрту одлуке о будзету ГО Врацар за 2020