A A A

My image My image My image

Dani evropske baštine

Gradska opština Vračar sa zadovoljstvom je prihvatila učešće u manifestaciji „Dani evropske baštine“ koja će se održati od 22. septembra do 3. oktobra 2017. godine na temu „Nasleđe i priroda: lepeza mogućnosti“. Uspostavili smo kontakt sa ustanovama kulture, udruženjima građana, kulturno-obrazovnim ustanovama i drugim organizacijama na teritoriji  Gradske opštine Vračar, koji su pokazali veliko interesovanje i izrazili želju za učešće u predloženoj manifestaciji. Našem pozivu odazvali su se brojne institucije, organizacije i pojedinci koji će predstaviti više od 50 pripremljenih programa.

 

Katalog manifestacije „Dani evropske baštine 2017“