A A A

My image My image My image

Финансирање програма удружења

СТАЛНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ ЗНАЧАЈНИХ ЗА ГРАЂАНЕ ВРАЧАРА КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ХИТНОСТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ

Председник Градске општине Врачар расписао је Стални конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години значајних за грађане Врачара који захтевају хитност у реализацији.

 

Рок за подношење пријаве на овај конкурс је до 1. децембра 2019. године, а од дана објављивања конкурса на интернет страници Градске општине Врачар.

 

Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком:

„Стални конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години значајних за грађане Врачара који захтевају хитност у реализацији – НЕ ОТВАРАТИ!“/на полеђини коверте обавезно назначити тачан назив и седиште удружења, као и име презиме и телефон особе за контакт.

 

Пријаве се достављају на писарницу Градске општине Врачар или поштом на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд,  Његошева  77.

 

Овде можете преузети:

 

Програм/пројекат се мора реализовати најкасније до 31. децембра 2019. године.

Неблаговреме пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

 

 

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења за Јавни конкрус за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар из буџета Градске општине Врачар у 2019. години утврдила је

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТАПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања на интернет страници Градске општине Врачар.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Врачар на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд, Његошева 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу“.

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења за Јавни конкрус за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар из буџета Градске општине Врачар у 2019. години утврдила је

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

ОДЛУКА

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања на интернет страници Градске општине Врачар.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Врачар на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд, Његошева 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу“.

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења за Јавни конкрус за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар из буџета Градске општине Врачар у 2019. години утврдила је

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања на интернет страници Градске општине Врачар.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Врачар на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд, Његошева 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу“.

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења за Јавни конкрус за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар из буџета Градске општине Врачар у 2019. години утврдила је

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања на интернет страници Градске општине Врачар.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Врачар на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења, 11000 Београд, Његошева 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу“.