A A A

Kontrolne liste

Komunalne kontrolne liste

Odluka o komunalnom redu

 

Odluka po postavljanju balon-hala sportske namene na teritoriji grada Beograda

Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda

Odluka o održavanju čistoće

Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o dimničarskim uslugama

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Odluka o javnim parkiralištima

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o podizanju i održavanju spomenika i skulpturnih dela na teritoriji grada Beograda

Odluka o upotrebi grba i zastave grada Beograda

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama