A A A

Građanski vodič kroz budžet

 

Demokratija se ne završava činom glasanja na izborima, i gradska opština Vračar želi da građani i građanke aktivno učestvuju u donošenju odluka i iniciranju ideja. Želimo da stvaramo bolji život zajedno.

Komunikacija sa građanima i građankama važan je deo našeg rada jer iz nje proističe kvalitetniji odgovor na potrebe Vračaraca i Vračarki. U 2015. godini u saradnji sa udruženjem građana Balkanska istraživačka mreža – BIRN Srbija organizovali smo projekat „Participativno budžetiranje“  koji finansira Evropska unija.

U okviru ovog projekta izradili smo i „Građanski vodič kroz budžet“ koji ima cilj da građanima i građankama olakša razumevanje prihoda i rashoda gradske opštine Vračar.

 

OVDE MOŽETE PREUZETI:

>>BUDŽET GRADSKE OPŠTINE VRAČAR<<