euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

351-4-2022 Решење о одбијању Краља Милана 25 од 25.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-8-2022 Решење о одбацивању Голсвордијева 33 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-749-2021 Решење о одбацивању Граничарска 12 од 19.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-820-2021 Решење о одбацивању Церска 78 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-879-2021 Решење о одбацивању Милешевска 58 од 24.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-891-2021 Решење о одбацивању Господара Вучића 143 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-895-2021 Решење о употребној дозволи Шуматовачка 72 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-905-2021 Решење о одбацивању Младе Босне 28 од 19.1.2022. (објављено 21.1.2022.)

351-749-2021 Решење о одбацивању Граничарска 12 од 19.1.2022. (објављено 21.1.2022.)

351-890-2021 Решење о одбацивању Бјелановићева 1 од 17.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-856-2021 Грађевинска дозвола Чернишевског 8 од 17.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-874-2021 Решење о одбацивању Ђердапска 9 од 13.1.2022. (објављено 19.1.2022.) 

351-843-2021 Потврда о пријави радова Дубљанска 5 од 13.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-766-2021 Решење о одбацивању Скерлићева 6 од 11.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

Skip to content