A A A

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

Регистар донетих одлука 2020

Решење 351-6-2021 од 12.1.2021 (објављено: 14.1.2021)

Закључак 351-14-2021 од 13.1.2021 (објављено: 14.1.2021)

Закључак 351-5-2021 од 8.1.2021 (објављено: 12.1.2021)

Закључак 351-1-2021 од 6.1.2021 (објављено: 12.1.2021)

Закључак 351-854-2020 од 30.12.2020 (објављено: 12.1.2021)

Решење 351-872-2020 од 6.1.2021 (објављено: 12.1.2021)

Решење 351-861-2020 од 30.12.2020 (објављено: 30.12.2020)

Решење 351-856-2020 од 30.12.2020 (објављено: 30.12.2020)

Потврда радова 351-758-2020 од 30.12.2020 (објављено: 30.12.2020)

Решење 351-860-2020 од 29.12.2020 (објављено: 30.12.2020)

Потврда радова 351-521-2020 од 21.12.2020 (објављено: 22.12.2020)

Закључак 351-843-2020 од 28.12.2020 (објављено: 29.12.2020)

Закључак 351-835-2020 од 28.12.2020 (објављено: 29.12.2020)

Закључак 351-850-2020 од 28.12.2020 (објављено: 28.12.2020)

Закључак 351-838-2020 од 17.12.2020 (објављено: 22.12.2020)

Закључак 351-837-2020 од 17.12.2020 (објављено: 22.12.2020)

Закључак 351-836-2020 од 21.12.2020 (објављено: 22.12.2020)

Закључак 351-833-2020 од 21.12.2020 (објављено: 22.12.2020)

Потврда радова 351-795-2020 од 21.12.2020 (објављено: 22.12.2020)

Закључак 351-788-2020 од 27.11.2020 (објављено: 17.12.2020)

Решење 351-834-2020 од 17.12.2020 (објављено: 17.12.2020)

Решење 351-824-2020 од 15.12.2020 (објављено: 16.12.2020)

Закључак 351-826-2020 од 15.12.2020 (објављено: 16.12.2020)

Закључак 351-820-2020 од 15.12.2020 (објављено: 16.12.2020)

Закључак 351-811-2020 од 10.12.2020 (објављено: 16.12.2020)

Закључак 351-810-2020 од 9.12.2020 (објављено: 10.12.2020)

Закључак 351-814-2020 од 8.12.2020 (објављено: 9.12.2020)

Закључак 351-754-2020 од 27.11.2020 (објављено: 9.12.2020)

Решење 351-797-2020 од 3.12.2020 (објављено: 7.12.2020)

Решење 351-794-2020 од 2.12.2020 (објављено: 3.12.2020)

Закључак 351-804-2020 од 1.12.2020 (објављено: 3.12.2020)

Закључак 351-790-2020 од 1.12.2020 (објављено: 3.12.2020)

Закључак 351-785-2020 од 30.11.2020 (објављено: 3.12.2020)

Потврда радова 351-747-2020 од 1.12.2020 (објављено: 3.12.2020)

Решење 351-793-2020 од 1.12.2020 (објављено: 3.12.2020)

Решење 351-768-2020 од 26.11.2020 (објављено: 30.11.2020)

Решење 351-780-2020 од 25.11.2020 (објављено: 25.11.2020)

Решење 351-777-2020 од 24.11.2020 (објављено: 25.11.2020)

Закључак 351-782-2020 од 24.11.2020 (објављено: 25.11.2020)

Закључак 351-781-2020 од 24.11.2020 (објављено: 25.11.2020)

Закључак 351-767-2020 од 24.11.2020 (објављено: 25.11.2020)

Потврда радова 351-753-2020 од 23.11.2020 (објављено: 24.11.2020)

Потврда радова 351-581-2020 од 12.11.2020 (објављено: 24.11.2020)

Решење 351-762-2020 од 23.11.2020 (објављено: 24.11.2020)

Решење 351-759-2020 од 19.11.2020 (објављено: 24.11.2020)

Решење 351-755-2020 од 23.11.2020 (објављено: 24.11.2020)

Решење 351-747-2020 од 18.11.2020 (објављено: 24.11.2020)

Закључак 351-763-2020 од 20.11.2020 (објављено: 24.11.2020)

Закључак 351-757-2020 од 19.11.2020 (објављено: 24.11.2020)

Закључак 351-703-2020 од 12.11.2020 (објављено: 18.11.2020)

Решење 351-558-2020 од 12.11.2020 (објављено: 12.11.2020)

Закључак 351-746-2020 од 12.11.2020 (објављено: 12.11.2020)

Закључак 351-745-2020 од 12.11.2020 (објављено: 12.11.2020)

Закључак 351-744-2020 од 10.11.2020 (објављено: 12.11.2020)

Закључак 351-741-2020 од 10.11.2020 (објављено: 12.11.2020)

Закључак 351-740-2020 од 10.11.2020 (објављено: 12.11.2020)

Закључак 351-728-2020 од 10.11.2020 (објављено: 12.11.2020)

Решење 351-734-2020 од 6.11.2020 (објављено: 10.11.2020)

Решење 351-730-2020 од 10.11.2020 (објављено: 10.11.2020)

Решење 351-729-2020 од 10.11.2020 (објављено: 10.11.2020)

Закључак 351-725-2020 од 3.11.2020 (објављено: 5.11.2020)

Закључак 351-711-2020 од 29.10.2020 (објављено: 30.10.2020)

Закључак 351-708-2020 од 29.10.2020 (објављено: 30.10.2020)

Решење 351-712-2020 од 27.10.2020 (објављено: 29.10.2020)

Закључак 351-715-2020 од 27.10.2020 (објављено: 29.10.2020)

Закључак 351-706-2020 од 28.10.2020 (објављено: 29.10.2020)

Закључак 351-699-2020 од 22.10.2020 (објављено: 28.10.2020)

Закључак 351-685-2020 од 23.10.2020 (објављено: 28.10.2020)

Закључак 351-652-2020 од 26.10.2020 (објављено: 28.10.2020)

Закључак 351-684-2020 од 20.10.2020 (објављено: 26.10.2020)

Закључак 351-683-2020 од 16.10.2020 (објављено: 20.10.2020)

Закључак 351-682-2020 од 16.10.2020 (објављено: 20.10.2020)

Потврда радова 351-523-2020 од 13.10.2020 (објављено: 16.10.2020)

Закључак 351-675-2020 од 14.10.2020 (објављено: 16.10.2020)

Закључак 351-662-2020 од 12.10.2020 (објављено: 14.10.2020)

Закључак 351-650-2020 од 9.10.2020 (објављено: 14.10.2020)

Решење 351-669-2020 од 13.10.2020 (објављено: 14.10.2020)

Потврда радова 351-236-2020 од 12.10.2020 (објављено: 14.10.2020)

Потврда радова 351-135-2020 од 9.10.2020 (објављено: 14.10.2020)

Потврда радова 351-508-2020 од 6.10.2020 (објављено: 8.10.2020)

Решење 351-601-2020 од 2.10.2020 (објављено: 8.10.2020)

Закључак 351-639-2020 од 1.10.2020 (објављено: 2.10.2020)

Решење 351-640-2020 од 30.9.2020 (објављено: 2.10.2020)

Потврда радова 351-529-2020 од 25.9.2020 (објављено: 28.9.2020)

Закључак 351-626-2020 од 23.9.2020 (објављено: 28.9.2020)

Решење 351-632-2020 од 25.9.2020 (објављено: 28.9.2020)

Решење 351-627-2020 од 25.9.2020 (објављено: 28.9.2020)

Решење 351-567-2020 од 16.9.2020 (објављено: 28.9.2020)

Решење 351-622-2020 од 16.9.2020 (објављено: 22.9.2020)

Решење 351-596-2020 од 18.9.2020 (објављено: 22.9.2020)

Решење 351-591-2020 од 15.9.2020 (објављено: 22.9.2020)

Закључак 351-605-2020 од 14.9.2020 (објављено: 16.9.2020)

Закључак 351-598-2020 од 11.9.2020 (објављено: 16.9.2020)

Закључак 351-595-2020 од 10.9.2020 (објављено: 16.9.2020)

Закључак 351-594-2020 од 11.9.2020 (објављено: 16.9.2020)

Решење 351-593-2020 од 11.9.2020 (објављено: 16.9.2020)

Решење 351-586-2020 од 9.9.2020 (објављено: 16.9.2020)

Решење 351-566-2020 од 10.9.2020 (објављено: 16.9.2020)

Закључак 351-572-2020 од 2.9.2020 (објављено: 8.9.2020)

Решење 351-582-2020 од 3.9.2020 (објављено: 8.9.2020)

Решење 351-581-2020 од 2.9.2020 (објављено: 8.9.2020)

Решење 351-577-2020 од 4.9.2020 (објављено: 8.9.2020)

Решење 351-547-2020 од 27.8.2020 (објављено: 8.9.2020)

Потврда радова 351-134-2020 од 2.9.2020 (објављено: 8.9.2020)

Потврда радова 351-456-2020 од 27.8.2020 (објављено: 1.9.2020)

Решење 351-521-2020 од 19.8.2020 (објављено: 1.9.2020)

Решење 351-546-2020 од 21.8.2020 (објављено: 27.8.2020)

Решење 351-545-2020 од 25.8.2020 (објављено: 27.8.2020)

Решење 351-522-2020 од 19.8.2020 (објављено: 27.8.2020)

Закључак 351-544-2020 од 25.8.2020 (објављено: 27.8.2020)

Закључак 351-531-2020 од 13.8.2020 (објављено: 27.8.2020)

Потврда радова 351-431-2020 од 18.8.2020 (објављено: 27.8.2020)

Потврда радова 351-510-2020 од 24.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Потврда радова 351-470-2020 од 24.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Потврда радова 351-250-2020 од 18.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Закључак 351-550-2020 од 21.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Закључак 351-519-2020 од 14.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-541-2020 од 18.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-537-2020 од 21.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-536-2020 од 13.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-530-2020 од 13.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-529-2020 од 14.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-523-2020 од 14.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-516-2020 од 19.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-516-2020 од 19.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Решење 351-503-2020 од 14.8.2020 (објављено: 25.8.2020)

Потврда радова 351-414-2020 од 6.8.2020 (објављено: 7.8.2020)

Решење 351-514-2020 од 7.8.2020 (објављено: 7.8.2020)

Решење 351-510-2020 од 7.8.2020 (објављено: 7.8.2020)

Решење 351-508-2020 од 7.8.2020 (објављено: 7.8.2020)

Закључак 351-515-2020 од 7.8.2020 (објављено: 7.8.2020)

Закључак 351-479-2020 од 7.8.2020 (објављено: 7.8.2020)

Закључак 351-506-2020 од 5.8.2020 (објављено: 6.8.2020)

Решење 351-491-2020 од 5.8.2020 (објављено: 6.8.2020)

Закључак 351-505-2020 од 5.8.2020 (објављено: 5.8.2020)

Решење 351-485-2020 од 4.8.2020 (објављено: 5.8.2020)

Закључак 351-490-2020 од 3.8.2020 (објављено: 4.8.2020)

Закључак 351-487-2020 од 31.7.2020 (објављено: 4.8.2020)

Закључак 351-475-2020 од 31.7.2020 (објављено: 4.8.2020)

Закључак 351-465-2020 од 29.7.2020 (објављено: 4.8.2020)

Решење 351-463-2020 од 31.7.2020 (објављено: 4.8.2020)

Потврда радова 351-374-2020 од 3.8.2020 (објављено: 4.8.2020)

Потврда радова 351-188-2020 од 28.7.2020 (објављено: 30.7.2020)

Закључак 351-476-2020 од 27.7.2020 (објављено: 30.7.2020)

Решење 351-470-2020 од 29.7.2020 (објављено: 30.7.2020)

Закључак 351-472-2020 од 23.7.2020 (објављено: 28.7.2020)

Решење 351-456-2020 од 27.7.2020 (објављено: 28.7.2020)

Решење 351-447-2020 од 27.7.2020 (објављено: 28.7.2020)

Решење 351-462-2020 од 21.7.2020 (објављено: 23.7.2020)

Решење 351-459-2020 од 21.7.2020 (објављено: 23.7.2020)

Закључак 351-461-2020 од 17.7.2020 (објављено: 20.7.2020)

Закључак 351-453-2020 од 17.7.2020 (објављено: 20.7.2020)

Закључак 351-445-2020 од 17.7.2020 (објављено: 20.7.2020)

Решење 351-452-2020 од 16.7.2020 (објављено: 17.7.2020)

Решење 351-441-2020 од 17.7.2020 (објављено: 17.7.2020)

Решење 351-437-2020 од 15.7.2020 (објављено: 17.7.2020)

Решење 351-431-2020 од 16.7.2020 (објављено: 17.7.2020)

Решење 351-399-2020 од 16.7.2020 (објављено: 17.7.2020)

Закључак 351-407-2020 од 16.7.2020 (објављено: 17.7.2020)

Закључак 351-432-2020 од 13.7.2020 (објављено: 15.7.2020)

Закључак 351-405-2020 од 10.7.2020 (објављено: 15.7.2020)

Потврда радова 351-247-2020 од 7.7.2020 (објављено: 8.7.2020)

Закључак 351-413-2020 од 7.7.2020 (објављено: 8.7.2020)

Решење 351-414-2020 од 6.7.2020 (објављено: 7.7.2020)

Решење 351-398-2020 од 2.7.2020 (објављено: 7.7.2020)

Закључак 351-419-2020 од 6.7.2020 (објављено: 7.7.2020)

Закључак 351-396-2020 од 2.7.2020 (објављено: 7.7.2020)

Закључак 351-394-2020 од 30.6.2020 (објављено: 2.7.2020)

Закључак 351-392-2020 од 1.7.2020 (објављено: 2.7.2020)

Решење 351-374-2020 од 25.6.2020 (објављено: 29.6.2020)

Потврда радова 351-196-2020 од 25.6.2020 (објављено: 29.6.2020)

Закључак 351-385-2020 од 23.6.2020 (објављено: 25.6.2020)

Потврда радова 351-328-2020 од 23.6.2020 (објављено: 25.6.2020)

Решење 351-369-2020 од 24.6.2020 (објављено: 25.6.2020)

Решење 351-372-2020 од 19.6.2020 (објављено: 22.6.2020)

Решење 351-371-2020 од 17.6.2020 (објављено: 19.6.2020)

Решење 351-338-2020 од 12.6.2020 (објављено: 19.6.2020)

Потврда радова 351-327-2020 од 15.6.2020 (објављено: 19.6.2020)

Потврда радова 351-201-2020 од 17.6.2020 (објављено: 19.6.2020)

Потврда радова 351-318-2020 од 8.6.2020 (објављено: 11.6.2020)

Потврда радова 351-171-2020 од 5.6.2020 (објављено: 11.6.2020)

Потврда радова 351-992-2019 од 4.6.2020 (објављено: 11.6.2020)

Закључак 351-323-2020 од 5.6.2020 (објављено: 11.6.2020)

Решење 351-327-2020 од 3.6.2020 (објављено: 5.6.2020)

Решење 351-306-2020 од 3.6.2020 (објављено: 5.6.2020)

Решење 351-322-2020 од 1.6.2020 (објављено: 2.6.2020)

Решење 351-318-2020 од 28.5.2020 (објављено: 2.6.2020)

Решење 351-250-2020 од 25.5.2020 (објављено: 27.5.2020)

Закључак 351-301-2020 од 20.5.2020 (објављено: 26.5.2020)

Потврда радова 351-855-2019 од 22.5.2020 (објављено: 26.5.2020)

Решење 351-171-2020 од 11.3.2020 (објављено: 26.5.2020)

Решење 351-305-2020 од 21.5.2020 (објављено: 25.5.2020)

Решење 351-287-2020 од 21.5.2020 (објављено: 25.5.2020)

Решење 351-188-2020 од 26.3.2020 (објављено: 25.5.2020)

Закључак 351-308-2020 од 21.5.2020 (објављено: 25.5.2020)

Закључак 351-290-2020 од 20.5.2020 (објављено: 25.5.2020)

Потврда радова 351-176-2020 од 21.5.2020 (објављено: 25.5.2020)

Потврда радова 351-164-2020 од 19.5.2020 (објављено: 20.5.2020)

Потврда радова 351-989-2019 од 19.5.2020 (објављено: 20.5.2020)

Потврда радова 351-269-2020 од 19.5.2020 (објављено: 20.5.2020)

Потврда радова 351-247-2020 од 15.5.2020 (објављено: 20.5.2020)

Закључак 351-304-2020 од 18.5.2020 (објављено: 20.5.2020)

Закључак 351-282-2020 од 14.5.2020 (објављено: 20.5.2020)

Решење 351-286-2020 од 19.5.2020 (објављено: 20.5.2020)

Решење 351-285-2020 од 12.5.2020 (објављено: 18.5.2020)

Закључак 351-284-2020 од 12.5.2020 (објављено: 18.5.2020)

Закључак 351-281-2020 од 12.5.2020 (објављено: 18.5.2020)

Решење 351-280-2020 од 8.5.2020 (објављено: 12.5.2020)

Решење 351-274-2020 од 5.5.2020 (објављено: 7.5.2020)

Решење 351-269-2020 од 5.5.2020 (објављено: 5.5.2020)

Потврда радова 351-121-2020 од 4.5.2020 (објављено: 5.5.2020)

Закључак 351-278-2020 од 29.4.2020 (објављено: 4.5.2020)

Потврда радова 351-266-2020 од 30.4.2020 (објављено: 4.5.2020)

Потврда радова 351-244-2020 од 30.4.2020 (објављено: 4.5.2020)

Решење 351-273-2020 од 23.4.2020 (објављено: 4.5.2020)

Решење 351-256-2020 од 30.4.2020 (објављено: 4.5.2020)

Решење 351-277-2020 од 27.4.2020 (објављено: 29.4.2020)

Закључак 351-279-2020 од 28.4.2020 (објављено: 29.4.2020)

Закључак 351-275-2020 од 28.4.2020 (објављено: 29.4.2020)

Закључак 351-272-2020 од 27.4.2020 (објављено: 29.4.2020)

Потврда радова 351-258-2020 од 27.4.2020 (објављено: 28.4.2020)

Потврда радова 351-245-2020 од 16.4.2020 (објављено: 28.4.2020)

Потврда радова 351-244-2020 од 12.3.2020 (објављено: 28.4.2020)

Потврда радова 351-109-2020 од 21.4.2020 (објављено: 28.4.2020)

Закључак 351-271-2020 од 24.4.2020 (објављено: 28.4.2020)

Решење 351-268-2020 од 23.4.2020 (објављено: 28.4.2020)

Потврда радова 351-181-2020 од 13.4.2020 (објављено: 14.4.2020)

Решење 351-266-2020 од 10.4.2020 (објављено: 14.4.2020)

Закључак 351-265-2020 од 13.4.2020 (објављено: 14.4.2020)

Решење 351-242-2020 од 9.4.2020 (објављено: 13.4.2020)

Закључак 351-267-2020 од 8.4.2020 (објављено: 9.4.2020)

Решење 351-258-2020 од 3.4.2020 (објављено: 7.4.2020)

Решење 351-256-2020 од 3.4.2020 (објављено: 7.4.2020)

Решење 351-246-2020 од 3.4.2020 (објављено: 7.4.2020)

Решење 351-263-2020 од 31.3.2020 (објављено: 3.4.2020)

Решење 351-259-2020 од 1.4.2020 (објављено: 3.4.2020)

Решење 351-257-2020 од 2.4.2020 (објављено: 3.4.2020)

Закључак 351-253-2020 од 2.4.2020 (објављено: 3.4.2020)

Закључак 351-241-2020 од 30.3.2020 (објављено: 31.3.2020)

Решење 351-243-2020 од 30.3.2020 (објављено: 31.3.2020)

Решење 351-251-2020 од 27.3.2020 (објављено: 30.3.2020)

Решење 351-229-2020 од 25.3.2020 (објављено: 26.3.2020)

Решење 351-244-2020 од 25.3.2020 (објављено: 26.3.2020)

Закључак 351-232-2020 од 25.3.2020 (објављено: 26.3.2020)

Решење 351-247-2020 од 24.3.2020 (објављено: 25.3.2020)

Решење 351-201-2020 од 23.3.2020 (објављено: 25.3.2020)

Закључак 351-252-2020 од 24.3.2020 (објављено: 25.3.2020)

Решење 351-224-2020 од 20.3.2020 (објављено: 20.3.2020)

Решење 351-216-2021 од 20.3.2020 (објављено: 20.3.2020)

Решење 351-221-2021 од 18.3.2020 (објављено: 20.3.2020)

Закључак 351-237-2020 од 19.3.2020 (објављено: 20.3.2020)

Закључак 351-209-2020 од 19.3.2020 (објављено: 20.3.2020)

Закључак 351-208-2020 од 18.3.2020 (објављено: 19.3.2020)

Закључак 351-186-2020 од 18.3.2020 (објављено: 19.3.2020)

Решење 351-240-2020 од 19.3.2020 (објављено: 19.3.2020)

Решење 351-218-2020 од 17.3.2020 (објављено: 18.3.2020)

Решење 351-206-2020 од 17.3.2020 (објављено: 18.3.2020)

Потврда радова 351-178-2020 од 12.3.2020 (објављено: 16.3.2020)

Решење 351-200-2020 од 12.3.2020 (објављено: 16.3.2020)

Решење 351-196-2020 од 13.3.2020 (објављено: 16.3.2020)

Закључак 351-214-2020 од 12.3.2020 (објављено: 16.3.2020)

Закључак 351-210-2020 од 13.3.2020 (објављено: 16.3.2020)

Решење 351-192-2020 од 11.3.2020 (објављено: 13.3.2020)

Решење 351-182-2020 од 11.3.2020 (објављено: 13.3.2020)

Решење 351-109-2020 од 25.2.2020 (објављено: 13.3.2020)

Решење 351-181-2020 од 10.3.2020 (објављено: 13.3.2020)

Решење 351-176-2020 од 10.3.2020 (објављено: 13.3.2020)

Закључак 351-180-2020 од 5.3.2020 (објављено: 9.3.2020)

Решење 351-120-2020 од 4.3.2020 (објављено: 9.3.2020)

Потврда радова 351-1-2020 од 4.3.2020 (објављено: 9.3.2020)

Потврда радова 351-1004-2019 од 5.3.2020 (објављено: 9.3.2020)

Закључак 351-172-2020 од 2.3.2020 (објављено: 4.3.2020)

Закључак 351-163-2020 од 3.3.2020 (објављено: 4.3.2020)

Закључак 351-122-2020 од 3.3.2020 (објављено: 4.3.2020)

Решење 351-178-2020 од 2.3.2020 (објављено: 4.3.2020)

Решење 351-146-2020 од 3.3.2020 (објављено: 4.3.2020)

Потврда радова 351-60-2020 од 4.3.2020 (објављено: 4.3.2020)

Закључак 351-162-2020 од 28.2.2020 (објављено: 2.3.2020)

Закључак 351-147-2020 од 27.2.2020 (објављено: 2.3.2020)

Закључак 351-143-2020 од 27.2.2020 (објављено: 2.3.2020)

Решење 351-145-2020 од 26.2.2020 (објављено: 2.3.2020)

Решење 351-145-2020 од 26.2.2020 (објављено: 28.2.2020)

Решење 351-135-2020 од 26.2.2020 (објављено: 28.2.2020)

Закључак 351-142-2020 од 27.2.2020 (објављено: 28.2.2020)

Закључак 351-141-2020 од 25.2.2020 (објављено: 28.2.2020)

Закључак 351-128-2020 од 21.2.2020 (објављено: 27.2.2020)

Закључак 351-116-2020 од 25.2.2020 (објављено: 27.2.2020)

Закључак 351-75-2020 од 21.2.2020 (објављено: 27.2.2020)

Решење 351-134-2020 од 21.2.2020 (објављено: 27.2.2020)

Решење 351-121-2020 од 26.2.2020 (објављено: 27.2.2020)

Решење 351-108-2020 од 20.2.2020 (објављено: 27.2.2020)

Решење 351-63-2020 од 20.2.2020 (објављено: 27.2.2020)

Закључак 351-111-2020 од 14.2.2020 (објављено: 19.2.2020)

Закључак 351-95-2020 од 18.2.2020 (објављено: 19.2.2020)

Закључак 351-86-2020 од 14.2.2020 (објављено: 19.2.2020)

Закључак 351-80-2020 од 14.2.2020 (објављено: 19.2.2020)

Решење 351-60-2020 од 12.2.2020 (објављено: 19.2.2020)

Закључак 351-88-2020 од 12.2.2020 (објављено: 13.2.2020)

Решење 351-354-2019 од 12.2.2020 (објављено: 13.2.2020)

Решење 351-77-2020 од 12.2.2020 (објављено: 13.2.2020)

Решење 351-105-2020 од 11.2.2020 (објављено: 12.2.2020)

Решење 351-104-2020 од 10.2.2020 (објављено: 12.2.2020)

Решење 351-103-2020 од 10.2.2020 (објављено: 12.2.2020)

Закључак 351-72-2020 од 10.2.2020 (објављено: 12.2.2020)

Закључак 351-71-2020 од 6.2.2020 (објављено: 12.2.2020)

Закључак 351-65-2020 од 5.2.2020 (објављено: 12.2.2020)

Закључак 351-51-2020 од 5.2.2020 (објављено: 12.2.2020)

Потврда радова 351-852-2019 од 3.2.2020 (објављено: 7.2.2020)

Решење 351-53-2020 од 5.2.2020 (објављено: 7.2.2020)

Решење 351-27-2020 од 5.2.2020 (објављено: 7.2.2020)

Решење 351-52-2020 од 3.2.2020 (објављено: 4.2.2020)

Решење 351-40-2020 од 29.1.2020 (објављено: 31.1.2020)

Решење 351-1001-2019 од 28.1.2020 (објављено: 31.1.2020)

Закључак 351-46-2020 од 22.12.2019 (објављено: 28.1.2020)

Закључак 351-45-2020 од 22.12.2019 (објављено: 28.1.2020)

Закључак 351-995-2019 од 22.12.2019 (објављено: 28.1.2020)

Закључак 351-983-2019 од 14.12.2019 (објављено: 28.1.2020)

Решење 351-24-2020 од 28.1.2020 (објављено: 28.1.2020)

Решење 351-1-2020 од 22.1.2020 (објављено: 28.1.2020)

Решење 351-1004-2019 од 21.1.2020 (објављено: 28.1.2020)

Потврда радова 351-812-2019 од 21.1.2020 (објављено: 23.1.2020)

Решење 351-980-2019 од 15.1.2020 (објављено: 23.1.2020)

Решење 351-22-2020 од 21.1.2020 (објављено: 23.1.2020)

Потврда радова 351-952-2019 од 17.1.2020 (објављено: 21.1.2020)

Закључак 351-972-2019 од 27.12.2019 (објављено: 21.1.2020)

Закључак 351-916-2019 од 9.1.2020 (објављено: 21.1.2020)

Решење 351-975-2019 од 17.1.2020 (објављено: 21.1.2020)

Решење 351-13-2020 од 15.1.2020 (објављено: 17.1.2020)

Решење 351-993-2019 од 10.1.2020 (објављено: 17.1.2020)

Решење 351-979-2019 од 14.1.2020 (објављено: 17.1.2020)

Решење 351-989-2019 од 16.1.2020 (објављено: 17.1.2020)

Решење 351-982-2019 од 8.1.2020 (објављено: 17.1.2020)

Решење 351-981-2019 од 8.1.2020 (објављено: 17.1.2020)

Закључак 351-996-2019 од 31.12.2019 (објављено: 17.1.2020)

Закључак 351-994-2019 од 15.1.2020 (објављено: 17.1.2020)

Закључак 351-987-2019 од 8.1.2020 (објављено: 17.1.2020)