A A A

My image My image My image

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

Регистар донетих одлука 2019

Потврда радова 351-576-2019 од 10.10.2019 (објављено: 15.10.2019)

Закључак 351-730-2019 од 14.10.2019 (објављено: 15.10.2019)

Решење 351-734-2019 од 10.10.2019 (објављено: 14.10.2019)

Решење 351-722-2019 од 09.10.2019 (објављено: 14.10.2019)

Потврда радова 351-412-2019 од 10.10.2019 (објављено: 11.10.2019)

Решење 351-718-2019 од 10.10.2019 (објављено: 11.10.2019)

Решење 351-713-2019 од 8.10.2019 (објављено: 11.10.2019)

Закључак 351-707-2019 од 7.10.2019 (објављено: 8.10.2019)

Закључак 351-703-2019 од 4.10.2019 (објављено: 8.10.2019)

Решење 351-699-2019 од 2.10.2019 (објављено: 3.10.2019)

Решење 351-689-2019 од 1.10.2019 (објављено: 3.10.2019)

Решење 351-683-2019 од 1.10.2019 (објављено: 3.10.2019)

Потврда радова 351-640-2019 од 27.9.2019 (објављено: 1.10.2019)

Закључак 351-693-2019 од 30.9.2019 (објављено: 1.10.2019)

Закључак 351-687-2019 од 30.9.2019 (објављено: 1.10.2019)

Закључак 351-684-2019 од 26.9.2019 (објављено: 27.9.2019)

Закључак 351-680-2019 од 26.9.2019 (објављено: 27.9.2019)

Закључак 351-672-2019 од 24.9.2019 (објављено: 26.9.2019)

Решење 351-670-2019 од 23.9.2019 (објављено: 25.9.2019)

Решење 351-669-2019 од 23.9.2019 (објављено: 25.9.2019)

Закључак 351-666-2019 од 20.9.2019 (објављено: 25.9.2019)

Закључак 351-655-2019 од 17.9.2019 (објављено: 19.9.2019)

Решење 351-651-2019 од 13.9.2019 (објављено: 17.9.2019)

Решење 351-648-2019 од 13.9.2019 (објављено: 17.9.2019)

Решење 351-642-2019 од 12.9.2019 (објављено: 17.9.2019)

Потврда радова 351-530-2019 од 16.9.2019 (објављено: 17.9.2019)

Потврда радова 351-596-2019 од 11.9.2019 (објављено: 13.9.2019)

Закључак 351-650-2019 од 11.9.2019 (објављено: 13.9.2019)

Закључак 351-644-2019 од 10.9.2019 (објављено: 13.9.2019)

Решење 351-640-2019 од 12.9.2019 (објављено: 13.9.2019)

Решење 351-637-2019 од 12.9.2019 (објављено: 13.9.2019)

Решење 351-633-2019 од 12.9.2019 (објављено: 13.9.2019)

Решење 351-631-2019 од 9.9.2019 (објављено: 13.9.2019)

Закључак 351-630-2019 од 4.9.2019 (објављено: 5.9.2019)

Закључак 351-626-2019 од 4.9.2019 (објављено: 5.9.2019)

Закључак 351-620-2019 од 4.9.2019 (објављено: 5.9.2019)

Решење 351-614-2019 од 2.9.2019 (објављено: 5.9.2019)

Закључак 351-610-2019 од 27.8.2019 (објављено: 2.9.2019)

Решење 351-603-2019 од 27.8.2019 (објављено: 2.9.2019)

Потврда радова 351-548-2019 од 30.8.2019 (објављено: 2.9.2019)

Потврда радова 351-546-2019 од 23.8.2019 (објављено: 2.9.2019)

Потврда радова 351-498-2019 од 28.8.2019 (објављено: 2.9.2019)

Закључак 351-597-2019 од 22.8.2019 (објављено: 26.8.2019)

Решење 351-596-2019 од 21.8.2019 (објављено: 26.8.2019)

Закључак 351-585-2019 од 19.8.2019 (објављено: 26.8.2019)

Закључак 351-582-2019 од 16.8.2019 (објављено: 26.8.2019)

Решење 351-581-2019 од 15.8.2019 (објављено: 26.8.2019)

Потврда радова 351-561-2019 од 19.8.2019 (објављено: 26.8.2019)

Закључак 351-546-2019 од 19.8.2019 (објављено: 26.8.2019)

Решење 351-561-2019 од 9.8.2019 (објављено: 9.8.2019)

Закључак 351-557-2019 од 8.8.2019 (објављено: 8.8.2019)

Закључак 351-556-2019 од 8.8.2019 (објављено: 8.8.2019)

Решење 351-550-2019 од 7.8.2019 (објављено: 8.8.2019)

Решење 351-548-2019 од 5.8.2019 (објављено: 8.8.2019)

Закључак 351-547-2019 од 5.8.2019 (објављено: 8.8.2019)

Решење 351-546-2019 од 5.8.2019 (објављено: 8.8.2019)

Закључак 351-545-2019 од 2.8.2019 (објављено: 7.8.2019)

Потврда радова 351-402-2019 од 6.8.2019 (објављено: 7.8.2019)

Закључак 351-542-2019 од 1.8.2019 (објављено: 2.8.2019)

Закључак 351-476-2019 од 2.8.2019 (објављено: 2.8.2019)

Решење 351-530-2019 од 2.8.2019 (објављено: 2.8.2019)

Закључак 351-534-2019 од 31.7.2019 (објављено: 1.8.2019)

Решење 351-539-2019 од 31.7.2019 (објављено: 1.8.2019)

Решење 351-533-2019 од 31.7.2019 (објављено: 1.8.2019)

Закључак 351-530-2019 од 26.7.2019 (објављено: 31.7.2019)

Закључак 351-528-2019 од 29.7.2019 (објављено: 31.7.2019)

Закључак 351-514-2019 од 26.7.2019 (објављено: 31.7.2019)

Потврда правоснажности 351-402-2019 од 30.7.2019 (објављено: 31.7.2019)

Потврда радова 351-476-2019 од 29.7.2019 (објављено: 31.7.2019)

Потврда радова 351-336-2019 од 11,7.2019 (објављено: 12.7.2019)

Закључак 351-477-2019 од 10.7.2019 (објављено: 12.7.2019)

Закључак 351-471-2019 од 10.7.2019 (објављено: 12.7.2019)

Потврда правоснажности 351-424-2019 од 4.7.2019 (објављено: 4.7.2019)

Потврда радова 351-384-2019 од 5.7.2019 (објављено: 8.7.2019)

Закључак 351-467-2019 од 5.7.2019 (објављено: 8.7.2019)

Закључак 351-458-2019 од 5.7.2019 (објављено: 8.7.2019)

Решење 351-457-2019 од 4.7.2019 (објављено: 4.7.2019)

Потврда правоснажности 351-306-2019 од 2.7.2019 (објављено: 3.7.2019)

Решење 351-443-2019 од 2.7.2019 (објављено: 3.7.2019)

Решење 351-99-2019 од 2.7.2019 (објављено: 3.7.2019)

Решење 351-442-2019 од 1.7.2019 (објављено: 2.7.2019)

Решење 351-436-2019 од 1.7.2019 (објављено: 2.7.2019)

Закључак 351-435-2019 од 28.6.2019 (објављено: 1.7.2019)

Закључак 351-432-2019 од 28.6.2019 (објављено: 1.7.2019)

Решење 351-368-2019 од 11.6.2019 (објављено: 11.6.2019)

Решење 351-354-2019 од 10.6.2019 (објављено: 11.6.2019)

Закључак 351-372-2019 од 7.6.2019 (објављено: 7.6.2019)

Закључак 351-366-2019 од 6.6.2019 (објављено: 7.6.2019)

Закључак 351-365-2019 од 5.6.2019 (објављено: 7.6.2019)

Потврда радова 351-259-2019 од 6.6.2019 (објављено: 7.6.2019)

Потврда радова 351-86-2019 од 5.6.2019 (објављено: 7.6.2019)

Решење 351-302-2019 од 5.6.2019 (објављено: 6.6.2019)

Решење 351-363-2019 од 3.6.2019 (објављено: 6.6.2019)

Закључак 351-362-2019 од 4.6.2019 (објављено: 6.6.2019)

Закључак 351-15-2019 од 4.6.2019 (објављено: 6.6.2019)

Потврда радова 351-917-2019 од 4.6.2019 (објављено: 6.6.2019)

Потврда радова 351-830-2019 од 4.6.2019 (објављено: 6.6.2019)

Потврда радова 351-270-2019 од 4.6.2019 (објављено: 6.6.2019)

Потврда радова 351-131-2019 од 4.6.2019 (објављено: 6.6.2019)

Закључак 351-358-2019 од 3.6.2019 (објављено: 4.6.2019)

Решење 351-353-2019 од 31.5.2019 (објављено: 4.6.2019)

Решење 351-346-2019 од 29.5.2019 (објављено: 30.5.2019)

Закључак 351-338-2019 од 29.5.2019 (објављено: 30.5.2019)

Решење 351-336-2019 од 29.5.2019 (објављено: 30.5.2019)

Закључак 351-335-2019 од 27.5.2019 (објављено: 30.5.2019)

Потврда правоснажности 351-288-2019 од 28.5.2019 (објављено: 30.5.2019)

Закључак 351-337-2019 од 24.5.2019 (објављено: 27.5.2019)

Закључак 351-328-2019 од 23.5.2019 (објављено: 27.5.2019)

Решење 351-317-2019 од 22.5.2019 (објављено: 27.5.2019)

Потврда радова 351-68-2019 од 23.5.2019 (објављено: 27.5.2019)

Потврда радова 351-43-2019 од 22.5.2019 (објављено: 27.5.2019)

Решење 351-320-2019 од 22.5.2019 (објављено: 22.5.2019)

Закључак 351-321-2019 од 22.5.2019 (објављено: 22.5.2019)

Закључак 351-319-2019 од 22.5.2019 (објављено: 22.5.2019)

Решење 351-310-2019 од 20.5.2019 (објављено: 22.5.2019)

Решење 351-306-2019 од 21.5.2019 (објављено: 22.5.2019)

Решење 351-311-2019 од 17.5.2019 (објављено: 20.5.2019)

Закључак 351-296-2019 од 14.5.2019 (објављено: 20.5.2019)

Решење 351-292-2019 од 10.5.2019 (објављено: 13.5.2019)

Потврда правоснажности 351-70-2019 од 10.5.2019 (објављено: 13.5.2019)

Закључак 351-287-2019 од 9.5.2019 (објављено: 10.5.2019)

Закључак 351-281-2019 од 9.5.2019 (објављено: 10.5.2019)

Решење 351-288-2019 од 9.5.2019 (објављено: 9.5.2019)

Закључак 351-287-2019 од 9.5.2019 (објављено: 9.5.2019)

Закључак 351-264-2019 од 8.5.2019 (објављено: 9.5.2019)

Закључак 351-268-2019 од 3.5.2019 (објављено: 8.5.2019)

Потврда радова 351-199-2019 од 30.4.2019 (објављено: 8.5.2019)

Потврда радова 351-793-2018 од 25.4.2019 (објављено: 8.5.2019)

Решење 351-259-2019 од 6.5.2019 (објављено: 8.5.2019)

Закључак 351-257-2019 од 6.5.2019 (објављено: 8.5.2019)

Потврда радова 351-120-2019 од 7.5.2019 (објављено: 8.5.2019)

Потврда правоснажности 351-218-2019 од 24.4.2019 (објављено: 24.4.2019)

Потврда радова 351-218-2019 од 24.4.2019 (објављено: 24.4.2019)

Решење 351-235-2019 од 24.4.2019 (објављено: 24.4.2019)

Решење 351-256-2019 од 23.4.2019 (објављено: 23.4.2019)

Закључак 351-253-2019 од 23.4.2019 (објављено: 23.4.2019)

Закључак 351-246-2019 од 22.4.2019 (објављено: 22.4.2019)

Решење 351-244-2019 од 22.4.2019 (објављено: 22.4.2019)

Решење 351-247-2019 од 19.4.2019 (објављено: 19.4.2019)

Решење 351-236-2019 од 18.4.2019 (објављено: 19.4.2019)

Закључак 351-230-2019 од 16.4.2019 (објављено: 17.4.2019)

Закључак 351-228-2019 од 16.4.2019 (објављено: 17.4.2019)

Закључак 351-195-2019 од 16.4.2019 (објављено: 17.4.2019)

Решење 351-184-2019 од 15.4.2019 (објављено: 17.4.2019)

Решење 351-220-2019 од 15.4.2019 (објављено: 15.4.2019)

Решење 351-218-2019 од 12.4.2019 (објављено: 15.4.2019)

Закључак 351-207-2019 од 10.4.2019 (објављено: 15.4.2019)

Закључак 351-20-2019 од 9.4.2019 (објављено: 15.4.2019)

Закључак 351-201-2019 од 10.4.2019 (објављено: 15.4.2019)

Решење 351-199-2019 од 5.4.2019 (објављено: 5.4.2019)

Закључак 351-196-2019 од 1.4.2019 (објављено: 8.4.2019)

Закључак 351-192-2019 од 5.4.2019 (објављено: 8.4.2019)

Потврда радова 351-129-2019 од 4.4.2019 (објављено: 8.4.2019)

Решење 351-187-2019 од 3.4.2019 (објављено: 5.4.2019)

Закључак 351-185-2019 од 3.4.2019 (објављено: 5.4.2019)

Решење 351-162-2019 од 4.4.2019 (објављено: 5.4.2019)

Закључак 351-182-2019 од 1.4.2019 (објављено: 2.4.2019)

Закључак 351-178-2019 од 1.4.2019 (објављено: 2.4.2019)

Закључак 351-172-2019 од 28.3.2019 (објављено: 29.3.2019)

Решење 351-170-2019 од 28.3.2019 (објављено: 29.3.2019)

Решење 351-171-2019 од 28.3.2019 (објављено: 28.3.2019)

Решење 351-164-2019 од 27.3.2019 (објављено: 28.3.2019)

Закључак 351-161-2019 од 26.3.2019 (објављено: 28.3.2019)

Закључак 351-153-2019 од 25.3.2019 (објављено: 26.3.2019)

Решење 351-152-2019 од 22.3.2019 (објављено: 26.3.2019)

Потврда радова 351-101-2018 од 22.3.2019 (објављено: 26.3.2019)

Закључак 351-149-2019 од 21.3.2019 (објављено: 22.3.2019)

Закључак 351-146-2019 од 21.3.2019 (објављено: 22.3.2019)

Закључак 351-145-2019 од 20.3.2019 (објављено: 22.3.2019)

Закључак 351-124-2019 од 11.3.2019 (објављено: 22.3.2019)

Решење 351-131-2019 од 19.3.2019 (објављено: 22.3.2019)

Закључак 351-150-2019 од 18.3.2019 (објављено: 20.3.2019)

Закључак 351-137-2019 од 18.3.2019 (објављено: 20.3.2019)

Решење 351-135-2019 од 18.3.2019 (објављено: 20.3.2019)

Решење 351-129-2019 од 13.3.2019 (објављено: 14.3.2019)

Решење 351-120-2019 од 12.3.2019 (објављено: 14.3.2019)

Закључак 351-115-2019 од 7.3.2019 (објављено: 14.3.2019)

Потврда радова 351-97-2019 од 13.3.2019 (објављено: 14.3.2019)

Решење 351-111-2019 од 5.3.2019 (објављено: 6.3.2019)

Решење 351-99-2019 од 4.3.2019 (објављено: 6.3.2019)

Решење 351-97-2019 од 1.3.2019 (објављено: 6.3.2019)

Закључак 351-95-2019 од 28.2.2019 (објављено: 6.3.2019)

Закључак 351-91-2019 од 1.3.2019 (објављено: 6.3.2019)

Закључак 351-100-2019 од 26.2.2019 (објављено: 28.2.2019)

Закључак 351-91-2019 од 27.2.2019 (објављено: 28.2.2019)

Закључак 351-926-2018 од 26.2.2019 (објављено: 28.2.2019)

Потврда радова 351-604-2018 од 20.2.2019 (објављено: 26.2.2019)

Решење 351-86-2019 од 25.2.2019 (објављено: 26.2.2019)

Решење 351-77-2019 од 19.2.2019 (објављено: 26.2.2019)

Решење 351-70-2019 од 14.2.2019 (објављено: 19.2.2019)

Потврда радова 351-919-2018 од 13.2.2019 (објављено: 14.2.2019)

Решење 351-68-2019 од 11.2.2019 (објављено: 14.2.2019)

Закључак 351-64-2019 од 7.2.2019 (објављено: 8.2.2019)

Закључак 351-60-2019 од 7.2.2019 (објављено: 8.2.2019)

Закључак 351-55-2019 од 5.2.2019 (објављено: 5.2.2019)

Решење 351-45-2019 од 1.2.2019 (објављено: 6.2.2019)

Закључак 351-41-2019 од 29.1.2019 (објављено: 1.2.2019)

Решење 351-43-2019 од 30.1.2019 (објављено: 1.2.2019)

Решење 351-25-2019 од 30.1.2019 (објављено: 1.2.2019)

Решење 351-15-2019 од 30.1.2019 (објављено: 1.2.2019)

Закључак 351-32-2019 од 22.1.2019 (објављено: 25.1.2019)

Решење 351-30-2019 од 25.1.2019 (објављено: 25.1.2019)

Решење 351-20-2019 од 18.1.2019 (објављено: 25.1.2019)

Закључак 351-950-2018 од 15.1.2019 (објављено: 21.1.2019)

Решење 351-8-2019 од 14.1.2019 (објављено: 15.1.2019)

Решење 351-3-2019 од 14.1.2019 (објављено: 15.1.2019)

Решење 351-939-2018 од 11.1.2019 (објављено: 15.1.2019)

Закључак 351-947-2018 од 14.1.2019 (објављено: 15.1.2019)

Закључак 351-943-2018 од 10.1.2019 (објављено: 15.1.2019)

Решење 351-945-2018 од 9.1.2019 (објављено: 10.1.2019)

Закључак 351-948-2018 од 10.1.2019 (објављено: 10.1.2019)

Закључак 351-94562018 од 9.1.2019 (објављено: 10.1.2019)

Закључак 351-929-2018 од 9.1.2019 (објављено: 10.1.2019)

Потврда радова 351-916-2018 од 8.1.2019 (објављено: 10.1.2019)