A A A

Локални избори Градске општине Врачар 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОДНОСИОЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ДА ЋЕ СЕ ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ВРШИТИ У СЕДИШТУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР, ЊЕГОШЕВА 77, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 901, НА ДЕВЕТОМ СПРАТУ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 7:30 ДО 15:30 ЧАСОВА, УЗ НАЈАВУ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА 069/8851127 И 011/3081581

ИЗУЗЕТНО, ПОДНОШЕЊЕ И ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА ВРШИ СЕ УЗ ПРЕТХОДНУ БЛАГОВРЕМЕНУ НАЈАВУ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 069/8851127


ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА