A A A

Lokalni izbori Gradske opštine Vračar 2020.

O B A V E Š T E NJ E


OBAVEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESOVANI PODNOSIOCI IZBORNIH LISTA DA ĆE SE PRIJEM IZBORNIH LISTA VRŠITI U SEDIŠTU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR, U UPRAVNOJ ZGRADI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR, NJEGOŠEVA 77, U KANCELARIJI BROJ 901, NA DEVETOM SPRATU, SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 7:30 DO 15:30 ČASOVA, UZ NAJAVU IZBORNOJ KOMISIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR NA BROJEVE TELEFONA 069/8851127 I 011/3081581

IZUZETNO, PODNOŠENJE I PRIJEM IZBORNIH LISTA VAN RADNOG VREMENA VRŠI SE UZ PRETHODNU BLAGOVREMENU NAJAVU IZBORNOJ KOMISIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR NA BROJ TELEFONA 069/8851127


IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

 

REZULTATI IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA