A A A

Javne nabavke – USLUGE 2019 god.

Usluga realizacije projekta „Pop-up“ dečijeg festivala (broj JN: 404/2-127/2019)
Usluge skeniranja dokumenata (broj JN: 404/2-140/2019)
Usluga za konsultantske- ekspertske usluge iz oblasti pristupačnosti i znakovnog jezika (broj JN: 404/2-138/2019)
Usluga održavanja računara, javna nabavka broj 404/2-134/2019
Usluga realizacije projekta ,,Škola za klovnove“, javna nabavka broj 404/2-132/2019
Usluga realizacije projekta „Za uredniji Vračar“, javna nabavka broj 404/2-137/2019
Usluga realizacije pozorišne predstave „Pipi duga čarapa“ (broj JN: 404/2-135/2019)
USLUGA ODRŽAVANJE TRIBINE „LJUBAVLJU PROTIV NASILJA“ (broj JN: 404/2-120/2019)
KUPOVINA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DECU SA VRAČARA (broj JN: 404/2-125/2019)
Usluge novogodišnjih pozorišnih predstava za decu sa Vračara (broj JN: 404/2-122/2019)
Usluga realizacije predavanja „Komunikacija sa lakoćom“ (broj JN: 404/2-114/2019)
Usluga pružanja pomoći vračarskim seniorima po projektu ,,Mi postojimo“ (broj JN 404/2-105/2019)
Usluga fizičkog obezbeđenja za potrebe Gradske opštine Vračar, 404/2-103/2019
Usluga realizacije edukativne tribine „Bebiron škola za trudnice i tate“ (broj JN: 404/2-104/2019)
Usluge podrške osobama sa ivaliditetom do 65 godina (broj JN: 404/2-100/2019)
Usluga realizacije projekta “Stvaranje drame“ (broj JN: 404/2-97/2019)
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju upravne zgrade Gradske opštine Vračar (broj JN: 404/2-96/2019)
Usluga realizacije projekata „ Carevac na Vračaru“ ( broj JN- 404/2-94/2019)
Usluge promocije prezentacije Gradske opštine Vračar (broj JN: 404/2-95/2019)
Usluge izrade i postavljanja komunalnih/oglasnih tabli (broj JN: 404/2-76/2019)
Usluge sistematskog pregleda za zaposlene (broj JN: 404/2-82/2019)
Usluga mobilne telefonije (broj JN: 404/2-86/2019)
Usluga realizacije „Letnje pozorišne scene na Kaleniću“ (broj JN: 404/2-80/2019)
Usluga realizacije projekta vezanih za putovanja omladinaca (broj JN: 404/2-79/2019)
Usluga praćenja aktivnosti Gradske opštine Vračar kroz izradu video materijala (broj JN: 404/2-73/2019)
Usluge održavanja računara (broj JN: 404/2-74/2019)
Usluge savetovanja o jednakim pravima (broj JN: 404/2-66/2019).
Usluga prolećne deratizacije i dezinsekcije (broj JN: 404/2-51/2019)
Usluge realizacije filozofskog performansa (broj JN: 404/2-57/2019)
Usluge štampanja i dizajna (broj JN: 404/2-55/2019)
Usluga podrške vračarskim seniorima u okviru projekta „Dobar komšija sa Vračara“
Usluga osiguranja, 404/2-52/2019
Usluge sprovođenja projekta „Sve što ste znali o partnerskim odnosima, a da Google nije znao da odgovori“, 404/2-42/2019
Usluga održavanja tribine ženskog preduzetništva – psihološka radionica i trening, 404/2-40/2019
Usluga realizacije predstave ,,Mudri i junačni vojvoda Janko Katić“, 404/2-39/2019
Usluga održavanja fotokopira i štampača, 404/2-47/2019
Usluga održavanja softvera za kadrove i softvera za plate ,,Sirius 2010”, 404/2-48/2019
Usluge eko patrole (broj JN: 404/2-45/2019).
Kupovina auto sedišta za decu (broj JN: 404/2-38/2019)
Usluge održavanja aplikacije „Vračarski glasnik“ (broj JN: 404/2-46/2019)
Usluga realizacije obuke spasilaca za spasavanje životinja u mirnodopskim uslovima, javna nabavka 404/2-032/2019
Usluge savetovanja o jednakim pravima (broj JN: 404/2-30/2019)
Usluga održavanja predavanja i radionice ,,Edu pčelica”, javna nabavka broj 404/2-021/2019
Usluge realizacije projekta „U ritmu sveta“ (broj JN: 404/2-25/2019)
Usluge tumača za znakovni jezik (broj JN: 404/2-018/2019)
Održavanje higijene, 404/2-019/2019
Usluge realizacije projekta edukacije roditelja o psihoaktivnim supstancama (broj JN: 404/2-17/2019)
Usluga realizacije manifestacija ,,Nedelja Evrope na Vračaru”, ,, Nedelja ljudskih prava na Vračaru” i ,, Nedelja kulture na Vračaru”, 404/2-015/2019
Usluga realizacije projekta „Seniori upoznaju Srbiju“ (broj JN: 404/2-007/2019)
Usluge edukacije o ekologiji (broj JN: 404/2-13/2019).
Usluge iz oblasti rodne ravnopravnosti (broj JN: 404/2-11/2019)
Usluge iz oblasti nacionalnih manjina (broj JN: 404/2-10/2019)
Usluge omladinske zadruge (broj JN: 404/2-1/2019)