A A A

My image My image My image

Javne nabavke

U skladu sa zakonskom obavezom objavljivanja internog akta o javnim nabavkama na sajtu naručioca objavljujemo Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke GO Vračar.

Ovde možete preuzeti Plan javnih nabavki Gradske opštine Vračar za 2019. godinu.

 

ZAPOSLENJE