A A A

My image My image My image

Javne nabavke

U skladu sa zakonskom obavezom objavljivanja internog akta o javnim nabavkama na sajtu naručioca objavljujemo Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke GO Vračar.

Ovde možete preuzeti Plan javnih nabavki Gradske opštine Vračar za 2019. godinu.
Ovde možete preuzeti Prvu izmenu plana javnih nabavki Gradske opštine Vračar za 2019. godinu.
Ovde možete preuzeti Drugu izmenu plana javnih nabavki Gradske opštine Vračar za 2019. godinu.
Ovde možete preuzeti Treću izmenu plana javnih nabavki Gradske opštine Vračar za 2019. godinu.
Ovde možete preuzeti Četvrtu izmenu plana javnih nabavki Gradske opštine Vračar za 2019. godinu.
Ovde možete preuzeti Petu izmenu plana javnih nabavki Gradske opštine Vračar za 2019. godinu.

 

ZAPOSLENJE