A A A

KАКО ОДРЖАВАТИ СТАМБЕНУ ЗГРАДУ?

31 мар 2016

Општина Врачар има добру сарадњу са председницима скупштина и савета стамбених зграда, бројне пројекте смо заједно реализовали. Поводом нашег скорашњег конкурса за финансирање предмера и предрачуна радова за реконструкцију фасада стамбених зграда, такође је показано значајно интересовање, јер сви желимо да нам Врачар буде лепши и да створимо боље услове за живот, драго ми је што сте и данас дошли на разговор о Предлогу закона о становању и презентацију резултата анкете „Боље становање на Врачару“ – истакла је председница општине др Тијана Благојевић у разговору са председницима скупштина стамбених зграда.

Поред оперативних решавања проблема, показало се да је потребно да развијамо свест да је брига о квалитету становања заједничка потреба и одговорност. Анкета је показала да су председници скупштина/савета стамбених зграда  вољни да учествују на обукама за управљање зградом, да је потребна подршка општине Врачар нарочито у области нормативног уређења ове области, као и током извођења радова за инвестиционо одржавање зграда, ми већ размишљамо како да се организује Управа да буде што ефикаснија подршка вашем раду – истакла је   чланица Већа Александра Јовановић.

Затим су представнице Центра за управљање „Оптимус“ презентовале резултате анкете  председника скупштина стамбених зграда и изложиле иницијативе које су упућене Сталној конференцији градова и општина за унапређење Закона о становању.

Овде можете преузети: