A A A

Кабинет председника општине

Кабинет председника/председнице градске општине обавља стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове за потребе председника/председнице градске општине, а који се односе на:

  • непосредно извршавање, евидентирање и праћење извршавања донетих аката председника/председнице;
  • припремање програма рада председника/председнице;
  • послове протокола председника/председнице;
  • послове комуникације са јавношћу председника/председнице који се односе на обавештавање јавности о раду председника/председнице и планираним активностима за наредни период; организацију конференција за штампу;
  • послове међународне сарадње и друге послове по налогу председника/председнице као и друге организационе и административно-техничке послове за потребе председника/председнице и остале послове по налогу председника/председнице.

Кабинет председника/председнице разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, упућене председнику/председници, поступа по њима и о томе обавештава грађане

Шеф кабинета

Никола Јеленковић
тел. 3081-442, E-пошта