A A A

Конкурс за пројекте у култури

 

Конкурс за финансирање пројеката у култури у 2018. години

 

Председница градске општине Врачар расписала је конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури за 2018. годину. 

Овде можете преузети:

 

 

Конкурс за финансирање пројеката у култури у 2016. години

 

Председница градске општине Врачар расписала је конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури за 2016. годину. Рок за конкурисање је 15. март 2016. године.

Овде можете преузети:

 

Финансирање пројеката у култури без јавног конкурса у 2015. години

Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета градске општине Врачар коју је донела Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 24. децембра 2013 године, предвиђено је да се средства за финансирање и суфинансирање пројеката додељују на основу Јавног конкурса. Истом Одлуком, предвиђено је да се, у  складу са Законом о култури,  без јавног конкурса могу финансирати и суфинансирати пројекти у култури  ако се ради о изузетно значајном пројекту који није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише 10 посто од укупно опредељеног износа средстава у буџету градске општине Врачар за ту намену.

Овде можете преузети:

Пријавни образац за финансирање и суфинасирање изузетно значајних пројеката.

Изабрани пројекти по конкурсу за културу у 2015. години

По спроведеном конкурсу, председник општине Врачар донео је одлуку о избору пројеката и додели средстава за реализацију пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Врачар у 2015. години.

Овде можете преузети:

Одлуку председника општине о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета градске општине Врачар у 2015. години.

Одлуком о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета градске општине Врачар коју је донела Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 24. децембра 2013 године, предвиђено је да се средства за финансирање и суфинансирање пројеката додељују на основу Јавног конкурса. Истом Одлуком, предвиђено је да се, у  складу са Законом о култури,  без јавног конкурса могу финансирати и суфинансирати пројекти у култури  ако се ради о изузетно значајном пројекту који није било могуће унапред планирати, с тим да се за те намене може ангажовати највише 10 посто од укупно опредељеног износа средстава у буџету градске општине Врачар за ту намену.

Овде можете преузети:

Пријавни образац за финансирање и суфинасирање изузетно значајних пројеката.