euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Контролне листе

Комуналне контролне листе

Одлука о комуналном реду

Одлука по постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда

Одлука о одржавању чистоће

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Одлука о димничарским услугама

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Одлука о јавним паркиралиштима

Одлука о оглашавању на територији града Београда

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптурних дела на територији града Београда

Одлука о употреби грба и заставе града Београда

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Skip to content