A A A

Нова имена улица на Врачару

Старо имеНово име
Божидара АџијеРадослава Грујића
Владе ЗечевићаИвана Ђаје
Драгана ПавловићаВојводе Хрвоја
Душана БогдановићаПатријарха Гаврила
Ђуре СалајаДесанке Максимовић
Јанка ЛисјакаМетохијска (старо име)
Милутина БлагојевићаДаничарева (старо име)
14. ДецембраЦара Николаја II
Франца РозманаСиме Игуманова
Филипа КљајићаПатријарха Варнаве
Огњена ПрицеЂорђа Вајферта
МалајничкаБорислава Пекића
Нова 4Томе Максимовића
Сквер Слободана Марковића (угао Мачванске и Макензијеве) са објектом бр. 78 из МакензијевеСквер Слободана Марковића 1
Мачванска (од Тамнавске до Боре СтанковићаМоме Капора