A A A

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove vrši poslove koji se odnose na:

 • vođenje upravnog postupka u predmetima koji se odnose na eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti na svom području,u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak eksproprijacije;
 • vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini Grada na kojima Opština ima pravo korišćenja, odnosno upravljanja;
 • izdavanje  uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije i pružanja  obaveštenja;
 • vođenje postupka po zahtevima stranaka za zaključenje aneksa ugovora o otkupu stanova;
 • organizaciju rada i vođenjeRegistra stambenih zajednica za područje Opštine i rešavanje po žalbi na zaključak Registratora u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;
 • uvođenje prinudne uprave u stambene zajednice za područje Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;
 • vođenje upravnog postupka za iseljenje lica useljenog bez pravnog osnova u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno- poslovne zgrade u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;
 • otuđenje iz javne svojine Grada, građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata do 1500m2 bruto razvijene građevinske površine, odnosno radi ozakonjenja objekata do 400m2 bruto razvijene građevinske površine, na osnovu ovlašćenja gradonačelnika u ime i za račun Grada, u skladu sa zakonom i aktima grada;
 • učestvovanje u obezbeđenju dokumentacije za potrebe izgradnje, adaptacije i sanacije kao i finansiranje investicionog održavanja i opremanja objekata na svom području koji su u javnoj svojini Grada, u skladu sa zakonom i aktima Grada;
 • sprovođenje  postupaka administrativnog izvršenja u skladu sa ZUP-om;
 • izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštinei njenih radnih tela, predsednika i Veća iz delokruga rada Odeljenja;

–  obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

 U Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove obrazuje se uža unutrašnja organizaciona  jedinica:

 • Grupa za stambene poslove;
 • Grupa za imovinsko-pravne poslove.

 U Grupi za stambene poslove  vrše se poslovi koji odnose na upravni postupak za iseljenje lica  useljenog bez pravnog osnova u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno- poslovne zgrade u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada; vodi se Registar stambenih zajednica za područje Opštine; rešava se po žalbi na zaključak Registratora u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada; uvodi se prinudna uprava u stambene zajednice za područje Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada; izdaje  se  uverenje građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije i pružaju se obaveštenja; sprovodi se postupak administrativnog izvršenja u skladu sa ZUP-om.

 U Grupi za imovinsko-pravne poslove vrše se poslovi koji odnose na vođenje upravnog postupka u predmetima koji se odnose na eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti na svom području, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak eksproprijacije; vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini na kojima je Opština korisnik; izdavanje  uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije i pružanja obaveštenja; izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine  i njenih radnih tela, Predsednika i Veća iz delokruga rada Odeljenja; vođenje postupka po zahtevima stranaka za zaključenje aneksa ugovora o otkupu stanova; otuđenje iz javne svojine Grada, građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata do 1500m2 bruto razvijene građevinske površine, odnosno radi ozakonjenja objekata do 400m2 bruto razvijene građevinske površine, na osnovu ovlašćenja  gradonačelnika u ime i za račun Grada, u skladu sa zakonom i aktima Grada; učestvovanje u obezbeđenju dokumentacije za potrebe izgradnje, adaptacije i sanacije kao i finansiranju investicionog održavanja i opremanja objekata na svom području koji su u javnoj svojini Grada, u skladu sa zakonom i aktima Grada; sprovođenje  postupaka administrativnog izvršenja u skladu sa ZUP-om i drugi poslovi u skladu sa zakonom, statutom Grada i Opštine i drugim propisima.