A A A

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na:

 • izdavanje i overa potvrda o životu;
 • stručne, administrativne i tehničke poslove za organe koji sprovode izbore za odbornike/odbornice u Skupštini gradske opštine i određene stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Republičke izborne komisije u postupku održavanja izbora;
 • stručne i administrativne poslove koji se odnose na sprovođenje referenduma građana i druge oblike neposrednog učešća građana u obavljanju poslova gradske opštine;
 • stručno-tehničke poslove za Komisiju za popis stanovništva;
 • izradu nacrta i predloga normativnih akata vezanih za organizaciju i rad Uprave gradske opštine;
 • administrativno izvršenje rešenja Centra za socijalni rad gradske opštine;
 • popis imovine umrlih lica;
 • overu potpisa, rukopisa i prepisa;
 • poslove Pisarnice;
 • unapređenje organizacije rada i modernizacije Uprave gradske opštine uvođenjem informatičke opreme;
 • praćenje stanja ažurnosti u rešavanju upravnih predmeta u vršenju poslova državne uprave koji su joj povereni;
 • praćenje utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada;
 • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana/građanki i od značaja za rad Odeljenja i Uprave gradske opštine u celini;
 • izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela, predsednika/predsednice gradske opštine, Veća gradske opštine i zaštitnika/zaštitnice građana/građanki iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja 

 

 Načelnik odeljenja
Zorica Stanojević, tel. 3081-558, E-pošta