A A A

Oдлуке Председника општине

Одлуке Председника општине Врачар 

Одлуке председника 2016. године
Одлуке из 2015. године
Одлуке из 2014. године

Напомена: због заштите приватности, нису наведене појединачне одлуке председника Општине о додели финансијске помоћи грађанима.