A A A

Odluke Predsednika opštine

Odluke Predsednika opštine Vračar 

Odluke predsednika 2016. godine
Odluke iz 2015. godine
Odluke iz 2014. godine

Napomena: zbog zaštite privatnosti, nisu navedene pojedinačne odluke predsednika Opštine o dodeli finansijske pomoći građanima.