A A A

Одлуке Скупштине општине

 

Са 2. седнице Скупштине Општине Врачар од 21.06.2012.

 

Са 3. седнице Скупштине Општине Врачар од 09.07.2012.

 

Са 4. седнице Скупштине Општине Врачар од 04.10.2012.

 

Са 5. седнице Скупштине Општине Врачар од 27.11.2012.

 

Са 6. седнице Скупштине Општине Врачар од 26.12.2012.

 

Са 7. седнице Скупштине Општине Врачар од 06.03.2013.

 

Са 9. седнице Скупштине Општине Врачар од 30.05.2013.

 

Са 10. седнице Скупштине Општине Врачар од 13.06.2013.

 

Са 12. седнице Скупштине Општине Врачар од 30.10.2013.

 

Са 13. седнице Скупштине Општине Врачар од 24.12.2013.

 

Са 14. седнице Скупштине Општине Врачар од 27.02.2014.

 

Са 15. седнице Скупштине Општине Врачар од 22.05.2014.

 

Са 17. седнице Скупштине Општине Врачар од 18.09.2014.

 

Са 18. седнице Скупштине Општине Врачар од 4.11.2014.

 

Са 19. седнице Скупштине Општине Врачар од 4.11.2014.

  1. Закључак о давању сагласности на ЦОК Божидарац 1947
 

Са 20. седнице Скупштине Општине Врачар од 26.12.2014.

 

Са 21. седнице Скупштине Општине Врачар од 17.3.2015.

 

Са 22. седнице Скупштине Општине Врачар од 24.3.2015.

 

Са 24. седнице Скупштине Општине Врачар од 4.6.2015.

 

Са 25. седнице Скупштине Општине Врачар од 30.6.2015.

 

Са 26. седнице Скупштине Општине Врачар од 24.9.2015.

 

Са 27. седнице Скупштине Општине Врачар од 23.12.2015.