A A A

Секретар Скупштине градске општине Врачар

Секретар Скупштине градске општине Врачар
Зоран Лукић
DSC_0005Адвокат, рођен 1969. године, у Београду. Основну школу и Другу економску школу завршио у  Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, смер управно право, 1994. године.

Приправнички стаж обавио у Трећем општинском суду. Правосудни испит положио 1996. године.

Радио као стручни сарадник у Трећем општинском суду  на пословима истраге, ванпарнице и Секретара суда.

У Градској општини Звездара обављао је функције заменика јавног правобраниоца и јавног правобраниоца  од 1997-2002. године. Након тога, обављао је функцију директора Службе за опште послове  Скупштине града Београда. Од 2004-2008. године начелник  је општинске управе општине Вождовац.

За јавног правобраниоца Градске општине Земун изабран је 2009. године, а за начелника  Управе Градске општине Сурчин 2012. године.

На место помоћника генералног директора „Железнице Србије“ а.д.  за  правне, опште  и послове људских ресурса, постављен је 2013. године, а 2015. године постављен је за помоћника генералног директора „Инфраструктуре Железнице Србије“ а.д.  за правне послове.

Од 2000-2004. године одборник је  у Скупштини општине Вождовац, председник Статутарне комисије и члан Комисије за урбанизам и просторно планирање. Члан општинске Изборне комисије постаје 2004. године, а од 2004-2008. године обавља функцију председника општинске Изборне комисије. За Секретара општинске Изборне комисије  изабран је 2008. године, а  2010. године за Секретара Изборне комисије Градске општине Земун.

Од 2012. године члан је Градске и Републичке Изборне комисије, а 2014. године постаје председник Градске Изборне комисије.

Био је члан Изборне комисије Градске општине Врачар 2015-2016. године, а од 2016. године преузима функцију секретара Изборне комисије Градске општине Врачар.

 

Од 2019. године обавља и дужност ликвидационог управника “СРОЦ Врачар – у ликвидацији”.

 

Говори енглески језик.

 

Отац је три ћерке.

тел. 3081-464, E-поштаЗаменик секретара Скупштине градске општине Врачар
Катарина Михајловић 

Рођена 31. јануара 1988. године, у Београду.

Након завршене основне и средње школе уписала је студије на „Факултету за државну управу и администрацију“ и стекла звање дипломирани правник. Мастер студије завршила је на „Факултету организационих наука“ чиме стиче звање мастер инжењер организационих наука-рачунарска статистика.

Државни стручни испит у Министарству за државну управу и локалну самоуправу положила је 2017. године.

Од 2010. – 2017. године -запослена на радном месту секретара школе у „Средњој школи за економију, право и администрацију“ , а од 2017. године на месту саветника у Дирекцији за мере и драгоцене метале – Одељење за послове људских ресурса и правне послове.

Остало: од 2014.-2018.године била је члан УО ПУ „Врачар“; oд 2018. године обавља функцију одборника у Скупштини Града Београда.