A A A

My image My image My image

Služba za finansijske i zajedničke poslove

Služba za finansijske i zajedničke poslove vrši stručne poslove vezane za finansijsko-materijalno poslovanje u okviru sredstavaplaniranih budžetom za finansiranje rada direktnih korisnika budžetskih sredstava (Skupštine gradske opštine, predsednika gradske opštine, Veća gradske opštine, Uprave gradske opštine, Javnog pravobranilaštva gradske opštine i Zaštitnika građana gradske opštine) i JP „Poslovni prostor Vračar“ kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava i to:

  • pripremu i izradu predloga finansijskih planova, pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršavanje finansijskih planova, kao i pripremu zahteva i naloga za plaćanje, izvršavanje zadataka koji se odnose na upravljanje imovinom za koju je odgovorna Služba, vođenje pomoćnih knjiga i evidencija za direktne korisnike budžetskih sredstava i JP “Poslovni prostor Vračar“, usklađivanje podataka sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja i završnih računa direktnih korisnika budžetskih sredstava, sastavljanje konsolidovanog završnog računa, kao i druge finansijsko-materijalne poslove; vođenje personalne evidencije i stručne poslove u vezi sa radnim odnosimakao i obračun zarada;
  • korišćenje birotehničkih sredstava opreme;
  • korišćenje i održavanje zgrade i prostora i obezbeđenje drugih uslova rada za direktne korisnike budžeta;
  • poslove sprovođenja javnih nabavki i sve druge stručne poslove u oblasti javnih nabavki koji se odnose na učestvovanje u pripremi internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, donošenje Plana javnih nabavki, podnošenje izveštaja o javnim nabavkama i sl;
  • organizovanje i sprovođenje preventivnih i drugih mera zaštite od požara;
  • druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima i poslove po nalogu načelnika/načelnice Uprave gradske opštine.

 

Zamenik načelnika
Milorad Rajković, tel: 3081-578, e-pošta