A A A

Обрасци и формулари Одељења за имовинско-правне и стамбене послове

Стамбене заједнице

Потребна документа за регистрацију стамбене заједнице

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

Додатак пријави

Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице,

Записник са седнице и одлука о избору професионалног управника стамбене заједнице

Записник са седнице скупштине стамбене заједнице

Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у Регистру стамбених заједница

Захтев за издавање потврде о регистрованој стамбеној заједници

Одлука Града Београда о минималном износу за одржавање зграда и висини накнаде за принудне управнике – „Службени лист града Београда“, број 50 од 26. јуна 2018. године.

Формулари из надлежности Групе за имовинско – правне послове

Захтев за издавање потврде о исплати у целости откупне цене стана

Захтев за закључење анекса уговора о откупу стана / исплата у целости

Исправка уговора о откупу стана

Захтев за вршење увида у списе предмета

Захтев за издавање преписа

Обрасци из Одсека за стамбене послове

Захтев за исељење бесправно усељеног лица