A A A

VRAČAR BEZ BARIJERA

IZRADIMO ZAJEDNO MAPU NEPRISTUPANČNOSTI, PRIJAVI BARIJERU!

Poštovani sugrađani i sugrađanke,

Opština Vračar je pokrenula opšte koristan projekat pod nazivom „Bez barijera – uklanjanjem fizičkih barijera do veće pristupačnosti“, usmeren na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, odnosno na poboljšanje  pristupačnosti lokalnog okruženja.

U tu svrhu, prva faza projekta je identifikovanje, snimanje i mapiranje tačaka na našoj Opštini, koje predstavljaju fizičku smetnju i prepreku našim sugrađanima  da se nesmetano kreću na putu od škole, posla, banke, muzeja, pozorišta ili pijace.

Ukoliko u vašoj ulici, na pešačkom prelazu, trotoaru, parku, prilazu školi i sl. postoji mesto gde je potrebno:

  • Spustiti ivičnjak
  • Zameniti oštećenu ploču
  • Ukliniti stubić
  • Sanirati rupu ili neravninu
  • Postaviti zvučnu signalizaciju na semaforu

molimo Vas da nam pošaljete tačnu adresu i opis, kako bismo barijeru koju ste identifikovali uneli u našu mapu nepristupačnosti.

Računamo na vašu pomoć i solidarnost sa vašim komšijama, izradimo zajedno mapu nepristupačnosti,  a mi ćemo se potruditi da sve barijere u saradnji sa nadležnim gradskim službama budu uklonjene!

HVALA NA PRIJAVI!