A A A

Локални омбудсман

 

Јефимија Галић рођена је у Краљеву 1984. године. Матурирала је у Првој београдској гимназији. Звање дипломираног правника је стекла 2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду, где 2013. године завршава и мастер студије на смеру кривичноправни модул. Има положен правосудни испит и десетогодишње искуство у адвокатури.
Говори енглески и немачки језик.