A A A

My image My image My image

Заштитница грађана/грађанки

zorica runic

Зорица Рунић рођена је у Београду где је и дипломирала на Правном факултету 1977. године. Након постдипломских студија дванаест година је радила у Комуналном предузећу „Београд“, четрнаест година у Геолошком заводу „GEMINI“, две године у приватном предузећу. Има положен правосудни испит, а завршила је и специјалистичке студије за јавног бележника. Живи на Врачару, удата је и мајка двоје деце.