A A A

My image My image My image

Zaštitnica građana/građanki

zorica runic

Zorica Runić rođena je u Beogradu gde je i diplomirala na Pravnom fakultetu 1977. godine. Nakon postdiplomskih studija dvanaest godina je radila u Komunalnom preduzeću „Beograd“, četrnaest godina u Geološkom zavodu „GEMINI“, dve godine u privatnom preduzeću. Ima položen pravosudni ispit, a završila je i specijalističke studije za javnog beležnika. Živi na Vračaru, udata je i majka dvoje dece.