A A A

Lokalni ombudsman

 

Jefimija Galić rođena je u Kraljevu 1984. godine. Maturirala je u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Zvanje diplomiranog pravnika je stekla 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2013. godine završava i master studije na smeru krivičnopravni modul. Ima položen pravosudni ispit i desetogodišnje iskustvo u advokaturi.
Govori engleski i nemački jezik.