A A A

Јавне набавке

У складу са законском обавезом објављивања интерног акта о јавним набавкама на сајту наручиоца објављујемо Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ГО Врачар.

Овде можете преузети План јавних набавки Градске општине Врачар за 2021. годину.

 

ЗАПОСЛЕЊЕ