euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Кабинет председника

У Кабинету председника Градске општине врше се стручни,оперативни, организациони и административно-технички послови за потребе председника који се односе на:

• непосредно извршавање, евидентирање и праћење извршавања донетих аката председника; припремање програма рада председника;
• послове протокола председника;
• послове комуникације са јавношћу председника који се односе на обавештавање јавности о раду председника и планираним активностима за наредни период;
• организацију конференција за штампу;
• послове међународне сарадње;
• разматрање представки, притужби, петиција и предлога грађана упућених председнику, поступање по њима и о томе обавештавање грађана;
• организационе и административно-техничке послове за потребе председника и остали послови по налогу председника.

Кабинет председника Градске општине разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, упућене председнику општине, поступа по њима и о томе обавештава грађане

Никола Јеленковић

ШЕФ КАБИНЕТА

Телефон: 011 30 81 442

Е-пошта: n.jelenkovic@vracar.rs

Skip to content