euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Изборна комисија

Председник и чланови

БИЉАНА ЖИВКОВИЋ,
председник

ПРЕДРАГ ЂУРИЋ,
члан

ДУШАН МАРКОВИЋ,
члан

ВУЈО ГРУЈИЋ,
члан

АЛЕКСАНДРА РАДИСАВЉЕВИЋ,
члан

МАРКО ЖИВКОВИЋ,
члан

СТЕФАН ЂОКИЋ,
члан

ЈОВАН ТУЦОВИЋ,
члан

ВЕСНА ЛУКОВИЋ,
члан

Заменик председника и чланови

МИХАИЛО ГРУПКОВИЋ,
заменик председника

МИЛОШ ПАВЛОВИЋ,
заменик члана

БЛАГОЈЕ ЂУРКОВИЋ,
заменик члана

ДУЊА ЖАРИЋ,
заменик члана

ИЛИЈА КРЕСОЈА,
заменик члана

НЕМАЊА ЈОВАНОВИЋ,
заменик члана

АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВИЋ,
заменик члана

НЕБОЈША АВРАМОВИЋ,
заменик члана

МИОДРАГ МАЉКОВИЋ,
заменик члана

Решење о именовању изборне комисије: oвде

Пословник о раду изборне комисије: oвде

Skip to content