euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Секретар Скупштине Градске општине Врачар

Зоран Лукић

е-пошта: z.lukic@vracar.rs

Teлефон: 011 3081 597

Адвокат, рођен 1969. године, у Београду. Основну школу и Другу економску школу завршио у Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, смер управно право, 1994. године. Приправнички стаж обавио у Трећем општинском суду. Правосудни испит положио 1996. године. Радио као стручни сарадник у Трећем општинском суду на пословима истраге, ванпарнице и Секретара суда. У Градској општини Звездара обављао је функције заменика јавног правобраниоца и јавног правобраниоца од 1997-2002. године. Након тога, обављао је функцију директора Службе за опште послове Скупштине града Београда. Од 2004-2008. године начелник је општинске управе општине Вождовац. За јавног правобраниоца Градске општине Земун изабран је 2009. године, а за начелника Управе Градске општине Сурчин 2012. године. На место помоћника генералног директора „Железнице Србије“ а.д. за правне, опште и послове људских ресурса, постављен је 2013. године, а 2015. године постављен је за помоћника генералног директора „Инфраструктуре Железнице Србије“ а.д. за правне послове. Од 2000-2004. године одборник је у Скупштини општине Вождовац, председник Статутарне комисије и члан Комисије за урбанизам и просторно планирање. Члан општинске Изборне комисије постаје 2004. године, а од 2004-2008. године обавља функцију председника општинске Изборне комисије. За Секретара општинске Изборне комисије изабран је 2008. године, а 2010. године за Секретара Изборне комисије Градске општине Земун. Од 2012. године члан је Градске и Републичке Изборне комисије, а 2014. године постаје председник Градске Изборне комисије. Био је члан Изборне комисије Градске општине Врачар 2015-2016. године, а од 2016. године преузима функцију секретара Изборне комисије Градске општине Врачар. Од 2019. године обавља и дужност ликвидационог управника “СРОЦ Врачар – у ликвидацији”. Говори енглески језик. Отац је три ћерке.

Катарина Михајловић Дерикоњић

е-пошта: k.mihajlovic@vracar.rs

Teлефон: 011 3081 592

Заменик секретара Скупштине Градске општине Врачар

Рођена 31. јануара 1988. године, у Београду. Након завршене основне и средње школе уписала је студије на „Факултету за државну управу и администрацију“ и стекла звање дипломирани правник. Мастер студије завршила је на „Факултету организационих наука“ чиме стиче звање мастер инжењер организационих наука-рачунарска статистика. Државни стручни испит у Министарству за државну управу и локалну самоуправу положила је 2017. године. Од 2010. – 2017. године -запослена на радном месту секретара школе у „Средњој школи за економију, право и администрацију“ , а од 2017. године на месту саветника у Дирекцији за мере и драгоцене метале – Одељење за послове људских ресурса и правне послове. Остало: од 2014.-2018.године била је члан УО ПУ „Врачар“; од 2018. године обавља функцију одборника у Скупштини Града Београда.
Skip to content