euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Секретар Скупштине Градске општине Врачар

Зоран Лукић

е-пошта: z.lukic@vracar.rs

Teлефон: 011 3081 597

Адвокат, рођен 1969. године, у Београду. Основну школу и Другу економску школу завршио у Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, смер управно право, 1994. године. Приправнички стаж обавио у Трећем општинском суду. Правосудни испит положио 1996. године. Радио као стручни сарадник у Трећем општинском суду на пословима истраге, ванпарнице и Секретара суда. У Градској општини Звездара обављао је функције заменика јавног правобраниоца и јавног правобраниоца од 1997-2002. године. Након тога, обављао је функцију директора Службе за опште послове Скупштине града Београда. Од 2004-2008. године начелник је општинске управе општине Вождовац. За јавног правобраниоца Градске општине Земун изабран је 2009. године, а за начелника Управе Градске општине Сурчин 2012. године. На место помоћника генералног директора „Железнице Србије“ а.д. за правне, опште и послове људских ресурса, постављен је 2013. године, а 2015. године постављен је за помоћника генералног директора „Инфраструктуре Железнице Србије“ а.д. за правне послове. Од 2000-2004. године одборник је у Скупштини општине Вождовац, председник Статутарне комисије и члан Комисије за урбанизам и просторно планирање. Члан општинске Изборне комисије постаје 2004. године, а од 2004-2008. године обавља функцију председника општинске Изборне комисије. За Секретара општинске Изборне комисије изабран је 2008. године, а 2010. године за Секретара Изборне комисије Градске општине Земун. Од 2012. године члан је Градске и Републичке Изборне комисије, а 2014. године постаје председник Градске Изборне комисије. Био је члан Изборне комисије Градске општине Врачар 2015-2016. године, а од 2016. године преузима функцију секретара Изборне комисије Градске општине Врачар. Од 2019. године обавља и дужност ликвидационог управника “СРОЦ Врачар – у ликвидацији”. Говори енглески језик. Отац је три ћерке.

Михаило Групковић

е-пошта:m.grupkovic@vracar.rs

Teлефон: 011 3081 507

Заменик секретара Скупштине Градске општине Врачар

Рођен 1982. године у Београду, где је и завршио гимназију ,,Свети Сава“. Дипломирао је на Правном факултету, Универзитета у Београду. Од 2002. године до данас похађао бројне семинаре и тренинге, у земљи и иностранству, у области људских права, оснаживања младих, руковођења, управљања и организација догађаја. Од априла 2024. године, обавља фунцију заменика председника Изборне комисије Градске општине Врачар. Од новембра 2020. године, запослен у градској општини Врачар, на месту координатора у Одељењу за друштвене делатности и пројекте. Од јуна 2016. године до августа 2020. године, у градској општини Врачар, обављао функције председника Скупштине општине Врачар и председника Савета за родну равноправност. Од децембра 2015. године до маја 2016. године, у Градској општини Звездара био је запослен у служби Правне помоћи. Од августа 2014. године до децембра 2015. године, радио је у породичној адвокатској канцеларији. Од септембра 2012. године до јуна 2013. године, радио је на административно-финансијским пословима, у специјалној основној школи за децу са сметњама у развоју ,,НХ Душан Дугалић“. Од октобра 2011. године до априла 2012. године, био је је запослен као административни радник, у Народном Универзитету ,,Божидар Аџија“ у Београду.

Отац, супруг и љубитељ животиња.

Skip to content