euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Матичар

• Градска управа Града Београда, Секретаријат за управу – Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига, одсек Врачар

Радно време матичара је од 8:00 до 15:00 часова.

Све информације у оквиру матичне службе на телефон 30 81 422 и 30 81 423.

Skip to content