euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Градска oпштина Врачар

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2023. ГОДИНИ, У ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, на основу члана 34. тачка 6) Статута Градске општине Врачар („Сл. лист града Београда“, брoj 77/19), а у складу са Одлуком

Прочитај више

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2023. ГОДИНИ, У ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, на основу члана 34. тачка 6) Статута Градске општине Врачар („Сл. лист града Београда“, брoj 77/19), а у складу са Одлуком

Прочитај више

Закључка о усвајању Извештаја о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџета Градске општине Врачар у 2023. години, у области од јавног интереса – заштита и промовисање људских и мањинских права

Print Friendly, PDF & Email

„Обавештење о доношењу Закључка о усвајању Извештаја о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџета Градске општине Врачар у 2023. години, у области од јавног

Прочитај више

Листа вредновања и рангирања пријављених програма удружења из буџета ГO Врачар у 2024. години у области од јавног интереса – Развој локалне заједнице

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар је Одлуком број 920-29/2024-VIII, расписао Конкурс за финансирање и суфинансирање програма удружења из буџета Градске општине Врачар у 2024. години у

Прочитај више

Линкови ка страницама и документима који су од највећег значаја за грађане.

Будимо
у контакту

Skip to content